Forskning

Forskning

Aktuelt

Musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder i 2014

Forsidebilde: Kristoffer Myskja, detalj fra Volubilis, 2011. Kristoffer Myskja/BONO 2015, 2011.

Forsidebilde: Kristoffer Myskja, detalj fra Volubilis, 2011. Kristoffer Myskja/BONO 2015, 2011.

Rapporten Musikk i tall 2014 viser at det ble omsatt musikk for 3,5 milliarder kroner i Norge i 2014. Det er en økning fra 2012, og en liten nedgang fra rekordåret 2013.

For tredje året på rad har Rambøll kartlagt den samlede omsetningen i norsk musikkbransje på oppdrag for Kulturrådet og Kulturdepartementet. Rapporten «Musikk i tall 2014» bekrefter mange spådommer, men peker også på nye utviklingstrekk.

Den norske musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder kroner i 2014. Dette er en liten nedgang på 2 prosent fra 2013, men en økning på 7 prosent sammenlignet med 2012.

Prosjektleder for rapporten, Håkon Kavli, er spent på hvordan bransjen utvikler seg videre.

– Veksten fra 2012 til 2013 var langt høyre enn veksten vi så i bruttonasjonalprodukt. Dette gjaldt også i våre naboland. Tallene som beskriver 2014 viser en liten nedgang fra 2013, men samtidig har det vært en vekst i omsetningen fra 2012 til 2014 tilsvarende 7 prosent, omtrent som i våre naboland. Det blir spennende å se hvordan utviklingen blir i 2015 – om omsetningen øker, avtar eller stabiliserer seg, sier han.

Kavli mener rapporten for 2014 viser en normalisering, med en total omsetning omtrent på 2013-nivået. Dette gjelder også for Sverige og Danmark.

Last ned hele rapporten Musikk i tall 2014 her.

Størst inntekt fra konserter og strømming

I de tre årene Rambøll har målt omsetningen i musikkbransjen, har inntektene fra konsertfeltet utgjort litt over halvparten av de samlede inntektene. Disse inntektene økte kraftig fra 2012 til 2013. De totale inntektene fra konsertvirksomhet lå på 1,8 milliarder kroner i 2014. Dette er en økning på 20 prosent fra 2012.

Administrerende direktør i interesseorganisasjonen Musikksverige, Linda Portnoff, har sittet i fagreferansegruppen som har kommet med råd i forbindelse med rapporten. Hun mener utviklingen på konsertfronten er hovedårsaken til tilbakegangen.

– Det som forklarer tilbakegangen sammenlignet med tidligere år i den norske musikkbransjen er nedgangen i konsertinntekter. Samtidig øker eksportinntektene for samtlige av de tre delmarkedene, opphavsrett, innspilt musikk og konsertinntekter, sier hun.

Strømming utgjorde i 2014 hele 77 prosent av den totale omsetningen av innspilt musikk. I 2012 utgjorde strømming 46 prosent av omsetningen.

Omsetningen av CD-plater og andre former for innspilt musikk i fysisk format, fortsetter å synke. Fra 2012 til 2014 har det vært en nedgang på 65 prosent i salgsinntekter fra innspilt musikk. I samme periode har det vært en nedgang på 28 prosent når det gjelder nedlastning av musikk.

I volum kompenserer veksten innenfor strømming av musikk for nedgangen i salgsinntekter og nedlastning.

Mange har vært bekymret for at artistene ikke får godt nok betalt når musikken deres bare spilles via strømmetjenester eller lastes ned. I 2014 økte inntektene gjennom vederlag fra strømming og nedlastning med 86 prosent sammenlignet med tall fra 2012. Portnoff mener det er for tidlig å si om musikerne får like godt betalt for strømming som ved salg av fysisk musikk.

– Vi må forstå fordelingen av inntekter fra strømming til ulike rettighetshavere bedre. Først da kan vi bedre analysere effekter og konsekvenser og dermed ha en bedre diskusjon om hva som er riktig, sier hun.

USA mer populært enn Tyskland

I 2014 var USA det mest populære reisemålet blant norske band og artister. Sammenlignet med 2013 har USA gått forbi Tyskland som norske artister og utøveres viktigste konsertmarked. Etter USA og Tyskland kommer Storbritannia, Japan og Danmark som de mest attraktive landene å turnere i. Portnoff mener utviklingen er kommet for å bli.

– Vi deler på mange måter flere populærkulturelle referanser med USA. Vi bygger fra nordisk horisont en kunnskapskapital over tid om hvordan det amerikanske markedet fungerer og kommer til å merke en «pay off» i fremtiden, sier hun.

Sverige fortsatt størst

I tillegg til å ta for seg omsetningen i Norge, viser også «Musikk i tall 2014» også utviklingen i de skandinaviske landene. Sverige har en betydelig større totalomsetning av musikk enn både Norge og Danmark. I 2014 ble det omsatt musikk for tilsvarende 7, 4 milliarder norske kroner. Danmark hadde en omsetning tilsvarende 5 milliarder norske kroner, mens Norge ligger på tredjeplass med 3,5 milliarder. Sverige har størst eksport av musikk, 18 prosent, men Norge og Danmark ligger på 6 prosent.

I Danmark og Sverige utgjør eksport av musikk seks prosent av den totale omsetningen. Sverige skiller seg ut med hele 18 prosent eksport.

En lignende rapport fra Musikksverige viser at betalingsviljen blant konsumentene går ned. Det har ført til at flere musikere må tjene penger på andre måter, som for eksempel reklame.

– Vi ser at synkroniseringsinntekter fra film og reklame øker sterkt. Dette tolker vi som en effekt av at artister og låtskrivere søker nye inntektskilder. Kanskje på grunn av at inntektene i den digitale økonomien ikke er like stor som de var på CD-ens tid. Kanskje fordi det er vanskelig for mange artister å leve av konsertinntekter alene.

Fakta om Musikk i tall 2014

«Musikk i tall 2014» beregner den samlede omsetningen og inntektskildene i den norske musikkbransjen ved å samle inn omsetningsstatistikk innen tre hovedkategorier: salgsinntekter fra innspilt musikk (både fysisk og digitalt), fremføringsinntekter og konsert- eller fremføringsinntekter. Den totale omsetningen inkluderer også eksport.

Rapporten er utarbeidet av Rambøll for Kulturrådet og Kulturdepartementet. Sentrale bransjeaktører og organisasjoner har vært involvert i arbeidet gjennom bransjereferansegrupper. Kulturrådet har i samarbeid med Rambøll også oppnevnt en felles fagreferansegruppe. Det er gjennomført lignende rapporter over musikkbransjen for 2012 og 2013.

Med norsk musikkbransje menes alle som lager, utøver, produserer eller distribuerer musikk i Norge, og som selger og tjener penger på musikk. Alle sjangre er inkludert. Statistikken inkluderer ikke merverdiavgift eller tilskuddsmidler eller andre former for offentlig støtte.

Total omsetning: Den norske musikkbransjen omsatte for 3, 5 milliarder kroner i 2014. Dette er en nedgang på 2 prosent fra 2013, men en økning på 7 prosent fra 2012.

Konsertinntekter: 1,8 millioner kroner i 2014. Økning på 20 prosent fra 2012 og en liten nedjustering fra 2013 hvor det var en kraftig vekst.

Inntekter fra innspilt musikk: 804 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 9 prosent fra 2012.

Inntekter fra vederlag og opphavsrett: 892 millioner kroner i 2014. En økning på 11 prosent fra 2012. Noe av økningen skyldes vederlag for strømming og nedlastning.'

Last ned hele rapporten Musikk i tall 2014 her.
 


blog comments powered by Disqus