Forskning

Forskning

Aktuelt

Forskning på kunst og digitalisering

Stillbilde fra

Stillbilde fra "1_sec_kizz" av Domenico Dom Barra. Videoverket ble vist under Skuddsekundfestivalen 2016 / Leap Second Festival 2016, støttet av Kulturfondet.

Hvordan bidrar digitalisering til å prege produksjon, formidling og opplevelse av kunst og kultur i samtiden? Dette er et sentralt spørsmål i en ny forskningssatsing som Kulturrådet er i ferd med å utvikle.

Forskningssatsingen er finansiert med seks millioner kroner fra Kulturdepartementet. På rådsmøtet 4. april ble det bevilget ytterligere to millioner kroner fra Norsk kulturfond, noe som muliggjør flere og grundigere forskningsprosjekter innenfor ulike deler av kunsten og kulturen. Forskningssatsingen er et svar på Kulturrådets strategiske kunnskapsbehov.

Jorunn Veiteberg er rådsmedlem og leder for FoU-utvalget i Kulturrådet.

– Teknologiutvikling og digital mediekultur har stor betydning både for produksjon, tilgjengeliggjøring og opplevelse av kunst i samtiden, sier Jorunn Veiteberg, rådsmedlem og leder for Kulturrådets FoU-utvalg. Derfor er det også av stor betydning med oppdatert kunnskap om de endringer digitaliseringen medfører for ulike deler av kunsten og kulturen.

Forskningssatsningen skal blant annet belyse hvordan teknologiutvikling og digital mediekultur setter spor etter seg i de kunstneriske uttrykkene. Den skal undersøke hvordan publikums møter med og opplevelse av kunsten er i forandring, og den skal bidra forståelsen av kulturell og samfunnsmessig aspekter ved digitaliseringen.

– Selv om det allerede finnes interessant forskning på dette området, mangler det fremdeles kunnskap om hvordan digitaliseringen helt konkret påvirker kunstneriske og kulturelle praksiser og hvilke konsekvenser det har at kunst og kultur formidles via digitale plattformer, sier Veiteberg.

Kulturrådet håper på bredt anlagte studier som gir et solid kunnskapsgrunnlag for kunst- og kulturpolitikken. Ved å tenke konkrete kunstneriske praksiser, objekter og opplevelser i relasjon til de teknologiske, økonomiske og institusjonelle rammene, skal forskningssatsingen bidra med innsikter av stor vitenskapelig og samfunnsmessig interesse. Samtidig skal den være et originalt bidrag til å identifisere noen av de utfordringene kultursektoren står overfor i forbindelse med digitaliseringen.

Kulturrådet planlegger utlysning av forskningsmidler sommeren 2017.

Norsk kulturråd har tidligere finansiert et større forskningsprosjekt om litteraturen og det digitale. Boken Litteratur i en digital tid (2016) springer ut av dette prosjektet, sammen med rapporten "Litteratur i digitale omgivelser" (2013) som kan leses og lastes ned på Kulturrådets nettsider.

Les mer om forskningsprosjektet Litteratur i digitale omgivelser.

Kontakt

Øyvind Prytz


blog comments powered by Disqus