Forskning

Forskning

Aktuelt

Kunstnerisk kvalitet i forvaltning og kulturpolitikk

Understanding Quality. Sesjon i samarbeid med TAIKE. Fra venstre: Kimmo Hakola, Simo Säätelä, Tore Vagn Lid, Trine Bille og Thue Andersen Nexø.

Understanding Quality. Sesjon i samarbeid med TAIKE. Fra venstre: Kimmo Hakola, Simo Säätelä, Tore Vagn Lid, Trine Bille og Thue Andersen Nexø.

Hvordan forstås, vurderes og måles kunstnerisk kvalitet i ulike deler av kunst- og kulturlivet? Disse spørsmålene ble drøftet i en egen sesjon på den nordiske forskningskonferansen NCCPR 2017 i Helsinki forrige uke.

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Arts Promotion Center Finland. Formålet var å presentere ny forskning som gir innsikt i hvordan kvalitet forstås og forvaltes i en kulturpolitisk kontekst, og hvordan ulike systemer for skjønnsutøvelse og fagfellevurdering fungerer i de nordiske landene.

Direktør Minna Sirnö og prosjektleder Øyvind Prytz åpnet arrangementet og tre forskere la frem sin forskning. Alle de tre bidragsyterne er knyttet til Kulturrådets forskningsprogram Kunst, kultur og kvalitet og aktuelle med nye artikler.

Trine Bille, professor i kulturøkonomi ved CBS, holdt et innlegg basert på artikkelen "Målinger og evalueringer af kvalitet og effekter af kunst og kultur". Hun presenterte en kritisk undersøkelse av to ulike modeller: Arts Council Englands brede kartlegging Quality Metrics og en tilsvarende studie i Australia. Begge disse studiene forsøker å tallfeste eller kvantifisere publikums opplevelser av kunstnerisk kvalitet. En av utfordringene med denne typen målinger er i følge Bille at det som måles er brukertilfredshet og ikke kvalitet. En annen utfordring med kvalitetsindikatorer er at de fort blir statiske mens kunstens former er i stadig endring. 

Simo Säätelä, professor i filosofi ved UiB, presenterte resultatene fra sitt prosjekt «On the grounds for quality judgements in art: a conceptual study». I sin artikkel går han til kjernen av begrepet og diskuterte standarder for kvalitet og gyldigheten av ulike smaksdommer. Ved hjelp av David Humes filosofi diskuterte han dessuten betydningen av eksperter og fagfeller i ulike vurderingsprosesser.  

Den tredje innlederen, teaterregissør og professor ved KHIO Tore Vagn Lid, la frem sin artikkel fra boka Kvalitetsforståelser om kvalitetsbegrepenes dramaturgi. I artikkelen viser han hvordan ulike begreper om kvalitet virker tilbake på scenekunstens estetiske handlingsrom.

Kimmo Hakola som er leder for det finske musikkrådet og den danske litteraturkritikeren Tue Andersen Nexø kommenterte innleggene. Nexø la vekt på verdien av et mangfold av kvalitetsforståelser og snakket ut fra sin egen praksis som kritiker: - Kunstkritikken er viktig fordi den bidrar til å berike og kanskje artikulere de spørsmålene kunstverk reiser.

Bidragene fra Bille og Säätelä vil bli utgitt sammen med resultater fra de øvrige prosjektene i Kunst, kultur og kvalitet. Et utvalg artikler vil også bli utgitt på engelsk. Begge bøkene lanseres på programmets sluttkonferanse i begynnelsen av februar 2018.


blog comments powered by Disqus