Forskning

Forskning

Pressemelding

Lansering av bransjestatistikker for musikk og litteratur

Kulturrådet lanserer bransjestatistikk for litteratur og musikk 2013.

Kulturrådet lanserer bransjestatistikk for litteratur og musikk 2013.

Onsdag 29. april lanserer Kulturrådet bransjestatistikkene Musikk i tall og Litteratur i tall, om den samlede omsetningen i norsk musikk- og litteraturbransje.

Rapportene beregner den økonomiske verdien av musikk- og litteraturbransjen i Norge for 2013, og viser samlet omsetning for opphavsrettsinntekter, salgsinntekter og fremføringsinntekter. Rapportene er skrevet av Rambøll Management Consulting, og statistikken er basert på bransjens egne tall.

Milliarder i omsetning 

Musikk i tall viser at norsk musikkbransje omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2013. Dette er en økning på 18 % fra 2012. En stor del av økningen skyldes økte konsertinntekter. De totale inntektene fra konsertvirksomhet har økt fra 2012 til 2013 med 27 prosent. Omsetningen fra digitalt salg av musikk har økt med 36 % på ett år.

Litteratur i tall 2013 viser at litteraturbransjen omsatte for 6, 2 milliarder kroner i 2013. Salg av bøker står for den største andelen av totalomsetningen med 6 milliarder kroner, kun 1,5  prosent av dette kommer fra e-bøker.

- Bransjestatistikkene gir verdifull kunnskap om utviklingstrekk ved musikk- og litteraturbransjene som kulturnæringer. De gir også helt nye muligheter til å sammenligne hvordan omsetningen fordeler seg i de to bransjene, sier forskningsleder i Kulturrådet, Ellen Aslaksen.

Rapportene presenteres på Riksscenen onsdag 29. april med forskere og bransjene til stede.

Litteratur i tall 2013

Last ned rapporten her.

Hovedfunn:

  • Den norske litteraturbransjen omsatte for 6,19 milliarder kroner i 2013. inkludert salg av bøker, vederlagsinntekter, fremføringsinntekter samt eksportinntekter
  • Salg av bøker står for den klart største andelen av totalomsetningen (6,04 milliarder kr).
  • 53 % av omsetningen av bøker skjer gjennom bokhandlere.
  • Eksportvirksomheten står for en relativt liten del av omsetningen (1,3 %).
  • Omsetningen av digital litteratur i 2013 utgjorde 4 % av den totale omsetningen (227 millioner kroner.)

Rapporten viser at litteratur er en stor næring i Norge. Når det gjelder salg av bøker så utgjør salg av fysiske bøker 96 % av den totale omsetningen, mens digitale bøker utgjør 4 %.

Statistikken presenterer også nye tall for privat direkte import som ikke tidligere har foreligget. Denne salgskanalen utgjør 5 % av den totale omsetningen. Netthandel fra utenlandske bokhandlere utgjør med andre ord ennå ikke en stor utfordring for de norske bokhandlene. Det betyr at statistikken også gir oss mer kunnskap om nordmenns kjøpevaner når det gjelder bøker i 2013.

Musikk i tall 2013

Last ned rapporten her.

Med Musikk i tall 2013 har vi første gang muligheten til å si noe om den samlede musikkbransjens utvikling i Norge basert på statistikk.  Dette har vært etterspurt i lang tid.

Hovedfunn:

  • Den norske musikkbransjen omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2013, inkludert salg av innspilt musikk, inntekter fra konsertvirksomhet, vederlag og opphavsrettslige inntekter samt eksport. Dette er en økning på 18 % fra året før.
  • Musikkeksporten har vokst i takt med den øvrige omsetningsveksten i bransjen, og utgjør samme andel (8 %) som i 2012.
  • Omsetningen fra digitalt salg av musikk økte med 36 % fra 2012 til 2013. Det digitale salget av innspilt musikk utgjør til sammen 604 millioner kroner i 2013.
  • Sverige (6, 76 milliarder) har en betydelig større samlet omsetning enn Danmark og Norge i 2013. Sveriges eksportandel er også høyere (16 %).

 

I tillegg til de to rapportene er det også utviklet et metodenotat som gjør nærmere rede for analyserammer, avgrensinger og begreper i rapportene.

Her kan du laste ned metodenotatet.

Lanseringsseminar 29. april

Velkommen til lansering på Riksscenen onsdag 29. april kl 10-14. Forskere og bransjen er på plass for å kommentere rapportene. Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag åpner seminaret.

Her finner du program og lenke til påmelding.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kulturrådet. Kulturrådets FoU-seksjon har hatt ansvar for bestilling og faglig oppfølging av prosjektet. Målingene er utviklet av Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold fra Rambøll. Sentrale bransjeaktører/organisasjoner har vært involvert i utformingen av prosjektet gjennom deltakelse i egne bransjereferansegrupper.

Her kan du lese mer om prosjektet Musikk og litteratur i tall.

Her kan du laste ned rapporten Musikk i tall 2012, den første bransjestatistikken for norsk musikk som ble lansert i 2014.

 


blog comments powered by Disqus