Forskning

Forskning

Aktuelt

Tidsskriftutredning til Volda

Høgskulen i Volad har fått i oppdrag å undersøke de allmenne kulturtidsskriftene.

Høgskulen i Volad har fått i oppdrag å undersøke de allmenne kulturtidsskriftene.

Høgskulen i Volda skal undersøke tidsskriftene på oppdrag fra Kulturrådet.

De allmenne kulturtidsskriftene utgjør en viktig del av vår felles ytringskultur. De fungerer som arenaer for opplysning, fordypning og debatt om aktuelle kultur- og samfunnsspørsmål, og de bidrar til formidling, analyse og kritikk innenfor og mellom de ulike kunstområdene. Mange tidsskrift opplever riktignok økonomisk usikkerhet, og i tillegg bidrar digitaliseringen til å endre viktige betingelser for tidsskriftproduksjonen. På bakgrunn av dette utlyste Kulturrådet i november 2016 midler til en utredning om de allmenne kulturtidsskriftene. Målet var å kartlegge situasjonen for de allmenne kulturtidsskriftene og å bidra til økt kunnskap om deres betydning i den kulturelle offentligheten.

- Vi fikk flere svært gode og interessant prosjektsøknader, forteller prosjektleder i Kulturrådet Øyvind Prytz. - Dette tyder på stor interesse for de spørsmålene utredningen skal besvare.   

Høgskulen i Volda har fått oppdraget

Paul Bjerke er prosjektleder for utredningen. Foto: Høgskulen i Volda.

Utredningsoppdraget har nå blitt tildelt et miljø fra Høgskolen i Volda, og det skal gjennomføres av Paul Bjerke, Lars Julius Halvorsen, Bjarne Riiser Gundersen og Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

Prosjektleder Paul Bjerke ser frem til å komme i gang med arbeidet.

- Dette er et svært interessant og utfordrende oppdrag. Det forskes mye på digitaliseringens betydning for de store mediene. Men vi vet lite om hvordan små nisjemedier og deres posisjon og betydning i sine felt utfordres av samfunnsmessige og teknologiske endringer. Vi håper og tror at utredningen kan bidra til mer kunnskap om dette.

En viktig del av utredningen vil være å studere kulturtidsskriftenes rolle og funksjon i den kulturelle offentligheten i samtiden. Blant annet skal den se på dynamikken mellom tidsskriftene og deres respektive interessefelt. Et viktig spørsmål å studere er hvordan kulturtidsskriftene bidrar til utviklingen av kunsten og kulturen i samtiden.  

Utredningsarbeidet skal etter planen være ferdig i juni, men den endelige rapporten blir først publisert etter sommeren.

Her kan du lese mer om tidsskriftutredningen.

Kontakt

Øyvind Prytz


blog comments powered by Disqus