Forskning

Forskning

Aktuelt

Utlysning av midler til forskning på barn og unge og kunst og kultur

Fra Stord kunstlags kurs i dyptrykk. Foto: Kari Svanberg Pedersen

Fra Stord kunstlags kurs i dyptrykk. Foto: Kari Svanberg Pedersen

Kulturrådet lyser nå ut midler til forskning om kunsten og kulturens plass i barn og unges liv.

Forskningssatsningen ble vedtatt i 2016 og det lyses nå ut midler til forskningsprosjekter innenfor rammen av dette programmet. Målet med den nye forskningssatsingen er å utvikle kunnskap med et bredere samfunnsperspektiv som skal bidra med nye perspektiver på kunsten og kulturens plass i barn og unges liv.

Se sak om forskningssatsingen

Utlysning

Kunst og kultur for barn og unge har vært et viktig kulturpolitisk satsingsområde gjennom flere tiår, ikke minst gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), initiativer og støtteordninger i Kulturrådet og publikums- og formidlingstiltak ved ulike kunst- og kulturinstitusjoner.

Kulturrådet skal nå igangsette en forskningssatsing som skal bidra til å gi nye kunnskaper og perspektiver på kunsten og kulturens plass i barn og unges liv. Prosjekter i satsingen skal ta i betraktning forhold i samtida som er med på å prege barn og unges estetiske erfaringer og som virker inn på vilkårene for deltagelse, utøvelse eller tilgang til kunst og kultur. Det kan for eksempel være utviklingstrekk innen kulturpolitikk og -forvaltning, nye sjangere og kunstformer, praksiser og erfaringer knyttet til rekruttering og deltagelse eller bruk av nye medier, teknologier og kommunikasjonsmåter.

Prosjekter i satsingen skal ha en tydelig kunst- og kulturfaglig tilnærming og være relevante for Kulturrådets arbeid. Det er ønskelig at de undersøker og diskuterer kategorien barn og unge, for eksempel ut fra forskjeller i alder, geografi, kjønn og sosial bakgrunn. Det er også ønskelig at prosjektene kombinerer ulike fagtradisjoner og er formidlingsmessig nyskapende.

Økonomisk ramme

Det er satt av til sammen fire millioner kroner til forskningssatsingen. Kostnadsrammen for prosjekter er inntil to millioner kroner.

Søknad

Det legges opp til en totrinns søknadsbehandling. På grunnlag av innsendte prosjektskisser vil et utvalg søkere bli invitert til å sende inn en mer utfyllende søknad. Frist for innsending av prosjektskisse er 1. august. Frist for endelig søknad vil være 1. november. Prosjektskissen skal inneholde tittel, kort prosjektsammendrag (inntil 75 ord), prosjektbeskrivelse (inntil 800 ord), navn og kontaktopplysninger for søker/søkere og  eventuelle samarbeidspartnere, plan for organisering av arbeidet, framdrift, formidling og foreløpig budsjett.

Prosjektskissen sendes som PDF-dokument til post@kulturradet.no. Emnefeltet merkes Barn og unge og kunst og kultur. Søknadene vil bli vurdert av Kulturrådets FoU-utvalg. Under søknadsbehandlingen vil det kunne vektlegges hvordan prosjektene som tildeles midler, utfyller hverandre med hensyn til tema, perspektiver og metode.

Se forskningssatsingens programnotat for mer informasjon. (pdf)

Tidligere forskning på området

Kulturrådet har tidligere tatt initiativ til kunnskapsutvikling på området gjennom ulike evalueringer og utredninger, blant annet: 

og de to evalueringene av Kunstløftet fra 2011 og 2015


blog comments powered by Disqus