Forskning

Forskning

Aktuelt

Utredning om konsertarrangører i Norge

Folkemusikkveka. Foto: Knut Utler

Folkemusikkveka. Foto: Knut Utler

Norsk kulturråd utlyser i disse dager et utredningsoppdrag som skal kartlegge og analysere utviklingen på arrangørfeltet, de ulike arrangørene for profesjonell musikk sin rolle og funksjon og betydningen av de offentlige virkemidlene på området.

Gjennom praksisnære studier skal utredningen bl.a. undersøke produksjonsbetingelsene arrangørene tilbyr musikere og artister, belyse samvirket mellom arrangørene og spillestedene og de ulike arrangørtypers økonomi og markeds-/konkurransesituasjon. De ulike arrangørmiljøenes programmeringsstrategier og sammenhengen mellom ulike kunstfaglige valg og økonomiske muligheter/risiko skal også analyseres.

Et mangfold av arrangører

Konsertarrangørene omfatter et mangfold av store og små aktører som produserer og markedsfører alt fra større arenakonserter, store og små musikkfestivaler og festspill, arrangørforeninger innen ulike sjangere med helårsvirksomhet som arrangerer klubbkonserter og andre mer eller mindre sjangerspesifikke konsertformater. Formidling på musikkfeltet er i stor grad presentert av arrangører som selv ikke driver spillestedene. De arrangerer, eller kuraterer program ved å leie scener og hus eller samarbeider med spillesteder, utesteder, kulturhus, eller andre scener.

Store endringsprosesser i musikkmarkedet det siste tiåret har også påvirket musikkarrangørene og deres rolle og funksjon. Samtidig som nye formater, plattformer og publiseringskanaler har åpnet for nye formidlingsmuligheter, har det vært et tydelig oppsving i konsertmarkedet som har en samlet omsetningen på om lag 1,7 milliarder kr. (jf. Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015).

Beskrive og analysere

Arrangører innen ulike kunstfelt har helt ulike rammebetingelser og forutsetninger. De er sentrale produsenter av innhold i de ulike kulturarrangementene som tilbys rundt om i landet. Det finnes en del kunnskap om de ulike arenaene og infrastrukturen for presentasjon og formidling av kunst, mens det er mer mangelfull kunnskap om arrangørenes situasjon på de ulike kunstområdene generelt og på musikkområdet spesielt. Utredningen skal derfor beskrive og analysere konsertarrangørenes virksomhet og deres rolle og funksjon i det profesjonelle musikklivet, og se på sammenhengene mellom kunstnerisk programmering, publikumsoppslutning og økonomiske muligheter.

Utlysning

Total kostnadsramme for forskningsoppdraget er estimert til kr 1,5 mill. inklusiv mva. Utredningen skal ferdigstilles i løpet av høsten 2018. Valg av metode og design vil være opp til det utførende forskningsmiljøet, men studien skal være empirisk forankret og ha et musikkfaglig perspektiv. Forskningsmiljøet som får oppdraget vil forholde seg til en referansegruppe som oppnevnes av Kulturrådet.

Lenke til utlysning på Doffin

Kontakt

Sjur H. Færøvig, 21 04 58 27 / 481 58 961


blog comments powered by Disqus