Inkludering

Inverted North av Olga Robayo.
Hvordan arbeider Kulturrådet med inkludering?

Kulturrådet har gjennom ulike ordninger og fagfelt satset på å styrke mangfoldet i kunst- og kulturlivet. Tiltak og prosjekter har vært utviklet og støttet i samarbeid med blant annet det samiske urfolket, de nasjonale minoritetene, nye minoriteter og andre grupper.

Les mer

Publikasjoner