Inkludering

Inkludering

Aktuelt

Ny utlysning fra Nordisk kulturkontakt

Sandra Mujinga, Clear as Day, 2017. Foto: Audun Severin Eftevåg.

Sandra Mujinga, Clear as Day, 2017. Foto: Audun Severin Eftevåg.

Kultur- og kunstprogrammet til Nordisk kulturkontakt retter nå fokus på normkritikk, tilgjengelighet og mangfold i kulturuttrykk.

Nordisk kulturkontakt administrerer Nordisk ministerråds fire kulturstøtteprogram, blant dem Kultur- og kunstprogrammet. Programmet gir støtte til prosjekter som bidrar til utvikling på feltet, og som har en sterk nordisk dimensjon.  

I 2018 ønsker Nordisk kulturkontakt å rette fokus mot normkritikk, tilgjengelighet og mangfold i kulturytringer. Hvem deltar på kulturarenaer? Hva defineres som nordisk? Og hvilken kunst og kultur får plass i den nordiske offentligheten?

"Norden er ikke en størrelse og det finnes ikke bare én nordisk kultur. Norden er en plass for ulikheter, der vi deler kunnskap og erfaringer og finner fellesskappå tvers av grenser. Disse variasjonene er grunnmuren i et bærekraftig, åpent og likestilt Norden", skriver Nordisk kulturkontakt på sine nettsider.

Neste søknadsperiode er 05.02 – 06.03. 2018. Du kan lese mer om Kultur- og kunstprogrammets kriterier her.

Kontaktperson

Silje Eikmo Sande, Seksjon for internasjonale og andre tverrgående oppdrag, Prosjektleder for "Inkluderende kulturliv i Norden". Telefon: 483 12 022 e-post: silje.eikemo.sande@kulturradet.no