Inkludering

Inkludering

Aktuelt

Nytt nordisk nettverk for bibliotekene

Asker bibliotek. Foto: Bjørn Djupvik

Asker bibliotek. Foto: Bjørn Djupvik

Som en del av prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden, er Nordisk biblioteknettverk opprettet.

Formålet med nettverket er å dele erfaring på tvers av landene om ulike måter å jobbe med inkludering, det være seg språkcafeer, lesesirkler, kurs og andre inkluderingstiltak som tilbyr bistand til konkrete språklige, kulturelle og digitale utfordringer.

Nettverket er en del av prosjektet Inkluderende kulturliv i Norden, som har som mål å gi kulturinstitusjoner kunnskap, verktøy og metoder i arbeidet med inkluderingen av nye grupper. Nettverket utfyller en rolle i den delen av prosjektet som handler om utvikling av inkluderende lokalsamfunn.

Nettverket skal møtes på lokale biblioteker to ganger i året, vår og høst, i de nordiske landene. Første møte var på Bergen Offentlige Bibliotek 5. desember 20017. 23 mai 2018 er det møte  i Reykjavik, i forbindelse med konferansen «Samarbeid på tvers av samfunnet».

Når det er mulig og relevant, avholdes nettverksmøtene i forbindelse med konferanser, for å skape målgruppemessige, økonomiske og deltagermessige synergier. For mest optimalt tverrnordisk erfaringsutveksling, tenker man å gjennomføre møtene som mini-seminarer, bygget opp om 2-3 faglige opplegg, samt sesjoner for erfaringsutveksling, der deltagerne blir kjent med hverandre.

Kontaktperson: Vibeke Nielsen ved Det Kgl. Bibliotek i Danmark.