Litteratur

Litteratur / Informasjonsbrev

Informasjonsbrev

Påmelding

Kulturrådet sender ut informasjonsbrev om innkjøpsordningene for litteratur.Siste informasjonsbrev fra Kulturrådet

NKR

Se i nettleser  

 

Her er årsrapporten for 2016

2016 var eit år med høg aktivitet og gode resultat for Kulturrådet. Årsapporten for 2016 viser at omlag ein av fire søknader fekk støtte og at kvar tredje søknad som vart sendt inn til Norsk kulturfond enda opp med tildeling. Les meir.


 

To nye tilskuddsordninger for kulturell og kreativ næring

Kulturrådets nye støtteordninger for kulturell og kreativ næring er nå lyst ut med søknadsfrist 5. september. Det er også ansatt ny seksjonsleder og to rådgivere til det nye kontoret Kreativt Norge. Les mer.


 

Utlysning av forskningsmidler: Barn og unge og kunst og kultur

Kulturrådet lyser nå ut midler til forskning om kunsten og kulturens plass i barn og unges liv. Det er satt av til sammen fire millioner kroner til forskningssatsingen.  Les mer.


 

Nye norske partnere i europeiske samarbeidsprosjekter

Seks norske aktører er med i internasjonale prosjekter som har fått midler i forrige utlysning av samarbeidsprosjekter i EUs kulturprogram Kreativt Europa - og Norge har fått sin første prosjektleder! Les mer.


 

Rekordmange søknader om støtte til tegneserier for barn og unge

Det har aldri kommet så mange søknader om støtte til produksjon av tegneserier for barn og unge som i siste søknadsrunde til Kulturfondet. Hele 11 av 16 tildelinger gikk til denne målgruppen. Les mer.


 

Vil ha flere bidrag om immateriell kulturarv

Det har kommet inn mange spennende bidrag til nettstedet immateriellkulturarv.no, men Kulturrådet ønsker seg enda flere. Les mer.


 

Søk om aspirantstipend i 2017

Vest-Telemark museum er en av institusjonene som har fått støtte fra Kulturrådets aspirantordning. Kan dette være interessant for din virksomhet? Neste søknadsfrist er 2. juni. Les meir.


 

Store forventningar til Kreativt Noreg

4. mai lanserte vi dei nye støtteordningane for kreativ næring i Trondheim. Vi spurde nokre av deltakarane på informasjonsmøtet om kva forventningar dei har til den nye satsinga. Les meir.


 

Sluttkonferanse Kunst, kultur og kvalitet

Resultatene fra Kulturrådets forskningssatsing Kunst, kultur og kvalitet er i ferd med å ferdigstilles. Den 20. november inviterer vi til boklansering og sluttkonferanse i Bergen. Les mer.


 

Hva er nytt i festivalordningen?

En samlet pott på 139 millioner skal fordeles til norske musikkfestivaler for 2018. Tirsdag 9. mai arrangerte Kulturrådet informasjonsmøte om den nye musikkfestivalordningen. Opptak og presentasjoner fra møtet er lagt ut på våre nettsider. Les mer.


Mai
23
 

Styremøte i Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Les mer.


Juni
12
  12. - 13. juni

Rådsmøte

Medlemmane i rådet møtest til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde. Rådet blir orientert om vedtak i fagutvala og ein gjer også enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte. Les meir.


August
29
 

Forskning + museum = sant?

Kulturrådet inviterer til en fagdag om forskning i museene. Det forskes i museene, men hva forskes det på? Skal museumsforskningen skille seg fra annen forskning? Hvordan kan forskningen i museene styrkes? Les mer.


 


Nov
9
 

Kulturrådets årskonferanse 2017

Årskonferansen 2017 arrangeres i samarbeid med Sametinget. Mot slutten av det samiske jubileumsåret retter vi blikket framover og diskuterer plassen det samiske har i den nasjonale fortellingen, i en nordisk samisk kontekst og i global sammenheng. Les mer


 

Søknadsfristar

1. juni: Innkjøpsordning: Ny norsk sakprosa for barn og unge

2. juni: Søknadsfrist Norsk kulturfond

5. sept: Søknadsfrist - Kreativ næring

5. sept: Søknadsfrist Fond for lyd og bilde

5: sept: søknadsfrist Norsk kulturfond

Nye publikasjonar

Kulturrådets årsrapport 2016

NORSK KULTURRÅD | Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo.
Tlf: +47 21 04 58 00 | www.kulturradet.no | E-post: post@kulturradet.no

Følg oss på Twitter Følg oss på Facebook Abonnér på RSS
Din e-postadresse er trygg hos oss, den blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.
Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, klikk her for å avbestille nyhetsbrevet.

Tidligere informasjonsbrev