Litteratur

Litteratur / Informasjonsbrev

Informasjonsbrev

Påmelding

Kulturrådet sender ut informasjonsbrev om innkjøpsordningene for litteratur.Siste informasjonsbrev fra Kulturrådet


NKR

Se i nettleser 

 

Inviterer til kulturarvsdugnad

I forrige uke lanserte Kulturrådet immateriellkulturarv.no, en nettside som vi ønsker skal bli en oversikt over tradisjonskunnskap og kulturarvsuttrykk i Norge. Les mer


 

- Gi oss en kulturmelding!

10. mars varslet kulturministeren at regjeringen vil komme med en ny kulturmelding. Her kan du lese de åtte punktene rådsleder Tone Hansen og rådets nestleder Anne Oterholm mener  meldingen bør inneholde. Les mer


 

Konferanse om kultur og integrering i Norden

28. mars lanseres det nordiske prosjektet Kulturen og frivillighetens rolle i integrering og inkludering. Leo Ajkic leder konferansen og Deeyah Khan er en av dem som deler sine erfaringer. Les mer


 

Norske gallerier i New York

Forrige uke deltok flere norske gallerier og kunstnere på Armory Week, New Yorks viktigste messeuke for visuell kunst. Les mer


 

Ny publikasjon om samlingsforvaltning

Kulturrådet har gitt ut ein ny rapport om samlingsforvaltning i musea. Rapporten tek opp generelle, juridiske og etiske vurderingar og utfordringar, samt ulike tiltak som kan verte resultat av prioritering i museumssamlingane. Les meir


 

Fire ledige stillingar i Trondheim

Kulturrådet søkjer fire medarbeidarar til Kreativt Norge i Trondheim. Tre av stillingane, ein leiar og to rådgjevarar, skal arbeide i seksjon for kreativ næring. Den siste stillinga skal arbeide med Fond for lyd og bilete. Les meir


 

Ber om innspill til utvikling av regionale musikksentre

Kulturrådet inviterer musikkfeltet til å komme med innspill til hvordan de regionale kompetansesentrene for musikk best kan videreutvikles og styrkes. Fristen for innspill er 3. april. Les mer


 

Den litterære infrastrukturen

Leder for litteraturseksjonen Arne Vestbø skriver i Dagbladet om Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur - et svært viktig litteraturpolitisk virkemiddel. Les mer


 

Museumsfaglige oppgaver til Bodø

Kulturdepartementet har besluttet å flytte forvaltningen av museumsfaglige oppgaver i Kulturrådet fra Oslo til Bodø. - Vi skal sørge for at Kulturrådets nasjonale oppdrag og tilstedeværelse styrkes gjennom dette, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen. Les mer


Mars 
20
  20.-22. mars

Møte i Utvalget for statens kunstnerstipend

Utvalget for statens kunstnerstipend tildeler midler etter innstilling fra sakkyndige komiteer som er oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. Les mer


Mars 
20
 

Kunstnardrivne rom. Boklansering i Tromsø

I samarbeid med visningsstadane Kurant og Small Projects inviterer vi til seminar der forfattar Jorunn Veiteberg presenterer boka "Kunstnardrivne visningsrom. Årestadar for ny kunst". Les meir


Mars 
21
 

Kunstnardrivne visningsrom. Boklansering og seminar

Kulturrådet inviterer til seminar på Kunsthøgskolen i Oslo, der boka "Kunstnardrivne visningsrom. Årestadar for ny kunst" vil bli lansert. Les meir


Mars 
28
 

Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder

Lanseringskonferanse for det nordiske prosjektet Kulturen og frivillighetens rolle i integrering og inkludering. Les mer


April 
3
  3-4 april

Rådsmøte

I rådsmøta møtest medlemmane i Kulturrådet til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde. Rådet blir orientert om vedtak i fagutvala og ein gjer også enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte. Les meir


April 
6
 

Styremøte Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Les mer


April 
24
 

Digitaliseringsmeldingen åtte år etter

Kulturrådet arrangerer en fagdag som undersøker hva som har skjedd åtte år etter digitaliseringsmeldingen. Er de politiske ambisjonene fulgt opp? Er tiltakene fremdeles relevante, eller har de måttet vike plassen for andre utfordringer? Les mer


April 
27
 

Verdiskaping med fokus på kultur, kulturarv og kreativ næring

Kulturrådet er medarrangør av dette seminaret som skal debattere muligheter for internasjonalt samarbeid innen kultur og kreativ næring i Østersjøregionen. Les merOpptak frå tidlegare arrangement

9. mars: På besøk. Kunst og kulturarenaer i Norge

6. mars: Lanseringsseminar: Immateriell kulturarv i Norge

3. mars: Innspillsmøte om regionale sentre og nettverk for musikk

14. feb: Perspektiver på kunstens og kulturens plass i barn og unges liv

Nye publikasjonar

På besøk. Evaluering av forsøksordningen for gjesteoppholdsstøtte ved arenaer

Å rydde i fortida - for framtida. Prioritering, avhending og destruksjon i museumssamlingar.

NORSK KULTURRÅD | Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo. 
Tlf: +47 21 04 58 00 | www.kulturradet.no | E-post: post@kulturradet.no


 Følg oss på Twitter  Følg oss på Facebook  Abonnér på RSS
Din e-postadresse er trygg hos oss, den blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.
Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, klikk her for å avbestille nyhetsbrevet.

 

Tidligere informasjonsbrev