Internasjonalt

Internasjonalt

Foto- og litteraturprosjektet Icelandic Tales ble gjennomført i forrige runde med EØS-midler. Foto: Adam Panczuk
Prosjektbank

Her finner du eksempler på prosjekter som har mottatt støtte fra de internasjonale kulturprogrammene Kulturrådet er kontaktpunkt og programpartner for.