Jubileum 2015

Kulturrådet 50 år 1965 - 2015

Litterær jubileumsstafett

Når Kulturrådet feirer 50 år, er det også 50 år siden innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur for voksne ble etablert. Kulturrådet ønsker å bruke 50-årsjubileet til å løfte fram et utvalg bøker som folkebibliotekene har mottatt gjennom innkjøpsordningene, og inviterer derfor til litterær jubileumsstafett. 

Utsira, som biblioteket i landets minste kommune og det med jevnt over høyest utlån per innbygger, er invitert til å velge ut den første boka, derfra sender bibliotekarene stafetten videre til et nytt bibliotek.