Kalender

Åpent møte om Kulturrådets scenekunstordninger

febr
17

Når:
17. februar 2017
kl. 10:30 - 13:30

Hvor:
Norsk Skuespillersenters lokaler, Welhavensgate 1, Oslo.

Arrangør:
Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Kulturrådet

Velkommen til åpent møte om Kulturrådets scenekunstordninger. Det vil både blir informasjon om støtteordninger og panelsamtale om ordningene, om de fungerer optimalt og hva de bør dekke.

Program:

 

DEL 1:

Kulturrådets scenekunstseksjon og scenekunstkonsulent vil informere om søknadsbehandling,
budsjetteringspraksis, fagutvalgenes «indre liv», Kulturrådets utviklingsoppgaver og pågående
evalueringer.
 

DEL 2:

Panelsamtale med rådsmedlemmer/utvalgsmedlemmer og representanter fra NoDa, NSF og DTS:
 
  • Skal og bør kulturrådets tilskuddsordninger dekke alle tilskuddsbehov som fri scenekunst
  • har i dag/fremover? Hva slags behov er det ev. som ikke kan dekkes, og hvilke andre
  • tilskuddssystemer kan være interessante?
  • Hva skal skje med basiskompanier etter maksgrensen på 12 år?
  • Hvordan forholde oss til den nye ordningen for driftstilskudd under Kulturrådet?
  • Bør prosjekter kunne få fullfinansiering fra Kulturrådet?
  • Hva kan gjøres for å redusere byråkratibyrden for frie kunstnere ved søknadsprosesser?
 
Salen inviteres til å bidra med spørsmål og innspill.
 
Velkommen!
 
 
Illustrasjonsfoto: Claire de Wangen, "Messels Memorandum".