Kalender

Konferanse

#arkividag - nordisk arkiv-formidlingskonferanse

Foto: Severin Worm-Petersen. Riksarkivet, Norske Kvinners Sanitetsforening

mars
17

Når:
17. - 18. mars 2014

Hvor:
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Arrangør:
Kulturrådet, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Riksarkivaren

Foto: Severin Worm-Petersen. Riksarkivet, Norske Kvinners Sanitetsforening

På konferansen #arkividag - relevans, medvirkning, dialog ønsker vi å se på status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Hva har vi oppnådd og hvor går veien videre? Hva er forventet av oss som samfunnsinstitusjoner og hvilken samfunnsrolle bør arkivinstitusjonene ha?

17.-18. mars 2014 arrangerer Kulturrådet, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Riksarkivaren, i samarbeid med en nordisk fagkomité, en nordisk arkivformidlingskonferanse på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Konferansen vil særlig knytte an til digitale tjenester og digital formidling, og til arkivet som ressurs for samfunnet. En del av innleggene på konferansen vil kunne inngå i en planlagt antologi om arkivformidling.

Til konferansen kommer blant annet Kate Theimer, som står bak den profilerte arkivbloggen ArchivesNext, og innledere som Charlotte Jensen fra Rigsarkivet i København og Eva Sjögren Zipsane fra Landsarkivet i Östersund.

Påmelding på e-post til anita.eik@kulturradet.no

 

Om innlederne

OBS! Ny påmeldingsfrist er 3. mars

#arkividag - relevans, medvirkning, dialog - Program

17. mars 2014

1000-1100

Oppmøte, registrering, kaffe/matbit

 

1100-1430

Plenum

 

1100-1115

Åpning

Anne Aasheim, direktør i Kulturrådet

1115-1200

Archives as Platform: Building participatory Archives

Kate Theimer, ArchivesNext.com

1200-1230

 

Den digitale fremtid

 

Charlotte S.H. Jensen, Nationalmuseet, Danmark

1230-1330

Lunsj

 

1330-1400

Arkivet som aktör i samhället

Eva Sjögren Zipsane, Landsarkivet i Östersund

1400-1430

Arkiv, formidling og historiefortelling - en ordkløyving

Leiv Bjelland, Høgskolen i Oslo og Akershus

1430-1500

Kaffe og forflytning

 

 

 

 

1500-1730

Parallellsesjoner

 

 

Parallellsesjon 1: Digitale tjenester og digital formidling

 

1500-1520

Improvise, adapt, overcome! Riksarkivet og sosiale medier

Runhild Seim, Riksarkivet i Oslo

1520-1540

Om å måle suksess

Svanhildur Bogadottir, Borgarskjalasafn Reykjavíkur

1540-1600

Felles digital infrastruktur

Lars Rogstad, Norsk kulturråd

1600-1620

Data ut av skapet. Åpne data og deling

Siri Slettvåg, Kultur- og naturreise

1620-1640

Kaffe og matbit

 

1640-1730

Avtalelisenser - en vinn, vinn, vinn-løsning? Samtale om situasjonen i Danmark, Sverige og Norge.

Per Olav Torgnesskar, Norsk kulturråd, Catharina Ekdahl, Digisam, Jørgen Thomsen, Odense Stadsarkiv

1730

Avslutning

 

 

 

 

 

Parallellsesjon 2: Arkivet som ressurs

 

1500-1520

Arkivbygningen og læsesalen får en ny funktion i en digitaliseret verden - hvordan kan den fysiske og digitale tilstedeværelse supplere hinanden?

Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv

1520-1540

Det levende arkivet - lokal forankring en forutsetning for å lykkes i arbeidet med private arkiver?

Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen

1540-1600

Ikke helt A4 – arkivformidling i byrommet

Tom Oddby, Drammen Byarkiv

1600-1620

Arkiv på festival - om å ta lesesalen med dit folk er

Harald Lindbach, Statsarkivet i Tromsø

1620-1640

Kaffe og matbit

 

1640-1700

Arkiven i regional utveckling

Sara Grut, Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

1700-1720

Fotografens reise – en dokumentarfilm om tid og forgjengelighet med utgangspunkt i Knud Knudsens fotografier

Lisbeth Dreyer, filmprodusent

1720-1730

Avslutning

 

1930

Middag

 

 

 

 

18. mars 2014

0900-1145

Parallellsesjoner fortsetter

 

 

Parallellsesjon 1: Digitale tjenester og digital formidling

 

0900-0920

Massevis av fynske avisbilder - mellem fotodatabase og crowdsourcing

Jørgen Thomsen, Odense Stadsarkiv

0920-0940

Crowdsourcing i Statens Arkiver 1992-2014

Allan Vestergård, Rigsarkivet i København

0940-1000

Mot et öppet arkiv

Tove Örsted, Svenska litteratursällskapet i Finland

1000-1020

Kaffepause

 

1020-1040

Wikipedia som publikt arkiv

Axel Pettersson, Wikimedia Sverige

1040-1100

På vide veier - Bergen Byarkiv og Wikipedia

Kjerstin Kragseth, Bergen Byarkiv

1100-1145

Samtale om Wikipedia og arkiv

Kjerstin Kragseth, Bergen byarkiv, Axel Pettersson, Wikimedia Sverige, Tom Klev, Norsk kulturråd, Charlotte S.H. Jensen, Nationalmuseet

 

 

 

 

Parallellsesjon 2:  Arkivet som ressurs 

 

0900-0920

Arkivet som ressurs for skolen

Karin Sjøberg, Malmö Stadsarkiv

0920-0940

Odensequizzen – lokalhistorie for skoleelever

Johnny Wøllekær, Odense Stadsarkiv

0940-1000

Historier fra en bydel - et arkivprosjekt for identitet og engasjement

Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv

1000-1020

Kaffepause

 

1020-1040

Skal alle med? Medvirkning og inkludering

Ellen Røsjø, Riksarkivet i Oslo og Åshild Brekke, Norsk kulturråd

1040-1100

Medvirkning som merverdi. Oslo byarkivs samarbeid med Fattighuset

Johanne Bergkvist, Oslo byarkiv og Unn Hovdhaugen, Oslo byarkiv

1100-1120

Slipp eldrebølgen inn!

Maria Press, Statsarkivet i Trondheim

1100-1145

Kunst og arkiv

Samtale mellom Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen, Knut Jordheim, IKA Kongsberg og Maria Press, Statsarkivet i Trondheim

1145-1245

Lunsj

 

 

 

 

 

Plenum

 

1245-1300

Memory of the World

Øyvind Ødegaard, Riksarkivet

1300-1330

Historikk, status og veien videre

Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv

1330

Avslutning

 

 

Landsmøte for LLP avholdes i samme lokale kl 14.30.

Praktisk informasjon

Tid: 17. - 18. mars 2014

Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo. 

Deltakeravgift: 1.500 NOK. Tillegg for middag på konferansehotellet: 450 NOK.

Overnatting: Du må selv ordne overnatting.

Kontaktperson

Seksjonsleder Ranveig Gausdal tlf +47 93 45 64 86

Om innlederne

Johanne Bergkvist er historiker. Redaktør for Oslo byarkivs tidsskrift Tobias. Tidsskrift for Oslohistorie. Initiativtaker til dokumentasjonsprosjektet Romanimanus rakrar avri! med intervjuer av reisende i dag. Fagansvarlig for arkivene etter Fattigvesenet og har arbeidet spesielt med forskning og formidling om fattigdom.

Til programmet

Leiv Bjelland er PhD-stipendiat og lærer på arkivutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har en master innen science & technology studies samt arkivutdanning fra HiOA. Han har skrevet om arkivformidling i antologien Formidling for framtida – tanker om arkiv (ABM-media 2013).

Til programmet

Svanhildur Bogadóttir har en mastergrad i historie fra New York University, spesialisert opplæring i arkivfag fra samme universitet og MBA fra Haagse Hogeschool med fokus på økonomistyring. Svanhildur har vært byarkivar i Reykjavik siden 1987, holdt en rekke foredrag både innenlands og utenlands og deltatt i internasjonale samarbeidsfora for arkivarer.

Til programmet

Åshild Andrea Brekke er utdanna sosialantropolog og jobbar i Kulturrådet med blant anna  inkludering, medverknad og formidling. Ho har elles fartstid frå Redd Barna og ABM-utvikling og er serskilt oppteken av dei spennande moglegheitene som ligg i museum- og arkivsektoren når det gjeld å oppfylla folk sin rett til kultur.

Til programmet

Ingfrid Bækken er kunsthistoriker og jobber som rådgiver på Avdeling for formidling og publikumstjenester ved Bergen Byarkiv. Hun har arbeidet med en rekke formidlingsprosjekter og utstillinger ved Bergen Byarkiv de siste årene, og var med på å utvikle prosjektet «Historier fra en bydel – Årstad» i 2011.

Til programmet

Lisbeth Dreyer er produsent for dokumentarfilmen Fotografens reise av Skule Eriksen. I denne filmen gjør de utstrakt bruk av arkivet etter Knud Knudsen, men bruker også en rekke andre arkiver som bakgrunnsmateriale. Filmen har planlagt premiere i 2015.

Til programmet

Catharina Ekdahl er juridisk utreder og prosjektansatt på Digisam, det svenske samordningssekretariatet for digitalisering og digital bevaring og tillgjengliggjøring av kulturarven. Catharina har tidligere arbeidet som jurist for ulike opphavsorganisasjoner bl.a. for Svenska Fotografers Förbund.

Til programmet

Ellen Røsjø har jobbet med private og offentlige arkiv og formidling siden 1988, i tjueen år i Oslo byarkiv. Hun ledet prosjektet Oslos multikulturelle arkiver fra 2004 – 2007. Studieåret 2011/2012 var hun ansvarlig for det nye studietilbudet innen arkivformidling ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere leder for Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og medlem av flere underutvalg. I dag leder Ellen arbeidet med privatarkiv i prosjektet SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon) i Riksarkivet. 

Til programmet

Sara Grut er doktor i historie og arbeider som forsker og prosjektleder ved NCK (Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik) i Östersund. Hun har blant annet ansvaret for prosjekter som handler om kulturarvsinstitusjoner og regional utvikling og er interessert i læring gjennom kulturarv.

Til programmet

Marit Hosar er arkivleder ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Arbeider spesielt med privatarkiver og arkivformidling. Er i tillegg kunstner som arbeider med egne prosjekter.  Tidligere leder for Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og medlem av flere underutvalg. Styremedlem i Kulturvernutvalget, Kulturrådet.

Til programmet

Unn Hovdhaugen er kulturhistoriker. Prosjektleder for Oslo byarkivs prosjekt «Når endene ikke møtes – Fattigdom før og nå». Tidligere engasjert ved Norsk Teknisk Museum, blant annet som prosjektleder for utstillings- og dokumentasjonsprosjektet «Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes historie».

Til programmet

Charlotte S. H. Jensen, utviklingskonsulent ved Nationalmuseet i København. Charlotte har arbeidet med kulturarv og især digital kommunikasjon og formidling gjennom en årrekke og deltatt i så vel nordiske som nasjonale arkivformidlingsnettverk, samt vært medarrangør av flere arkivformidlingsrelaterte konferanser og aktiviteter.
Charlotte er mottaker av Genius-prisen, Danske Videnskabssjournalisters formidlingspris (2009) samt NCK´s pris for kulturarvspedagogisk virksomhet (2007).
 

Til programmet

Bente Jensen deler sin tid mellom å være arkivar med ansvar for formidling, kommunikasjon og undervisning på Aalborg Stadsarkiv og lektor ved Aalborg Universitet tilknyttet utdannelse og forskning i studier i kulturarvsformidling og informasjonsforvaltning (arkiv). Hun har medvirket i forskjellige nordiske og nasjonale nettverk, som har utviklet arkivformidling i Norden de seneste ti år som disiplin og utdanning. Bente mottok NCKs kulturarvspedagogiske pris i 2010.

Til programmet

Knut Jordheim har de siste fem årene arbeidet som rådgiver ved Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark (IKA Kongsberg) med ansvarsområde primært knyttet til formidling. Før den tid arbeidet han i ca 15 år ved ulike museer med et særlig ansvar for nye, faste utstillinger. I en tidligere yrkesfase har Knut arbeidet med økonomistyring og personalledelse i Posten Norge. Av utdanning er han cand.philol. med historie hovedfag fra Universitet i Oslo og økonomi og ledelse fra bedriftsutdanning i Posten Norge.

Til programmet

Tom Klev er seniorrådgiver i Kulturrådet, hvor han arbeider med forskjellige digitale satsninger, blant annet som prosjektleder for deres wikipediaprosjekt. Han har tidligere vært nettredaktør for Nasjonalmuseet og arbeidet med nettbasert kommunikasjon, grafisk design og rådgivning.

Til programmet

Kjerstin Kragseth har vært ansatt ved Bergen Byarkiv siden 2007. Hun er cand. philol. i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen, med historie og visuell kommunikasjon i fagkretsen. Kjerstin jobber med formidling, og leder for tiden Wikipediaprosjektet ved Bergen Byarkiv, som er et formidlingsprosjekt som startet i 2012.

Til programmet

Harald Lindbach er arkivar ved Statsarkivet i Tromsø. Arbeider spesielt med privatarkiv, formidling, urfolk og minoriteter. Styremedlem i urfolksfestivalen Riddu Riđđu. Har tidligere vært styremedlem i Landslaget for Lokal- og Privatarkivarkiv. Utdannet historiker ved Universitetet i Tromsø.

Til programmet

Tom Oddby er utdannet historiker og har siden 2005 vært leder for Drammen byarkiv, i tillegg til å undervise i arkivfag på høyskolenivå. Han har hatt flere tillitsverv i norske arkivorganisasjoner, og er i dag nestleder i Landslaget for lokal- og privatarkiv og styremedlem i ABM Media. Drammen byarkiv har de senere årene jobbet mye med formidling i form av utstillinger både innendørs og utendørs, og har flere ganger samarbeidet med "Hovedsentralen for høyhæla sko" – et kunststuntprosjekt som støtter kvinners plass i det offentlige rom. 

Til programmet

Axel Pettersson har siden mai 2012 jobbet med GLAM/Outreach på Wikimedia Sverige etter å ha vært aktiv som frivillig både på Wikipedia og i Wikimedia Sverige. I løpet av årene har han blant annet hjulpet institusjoner med opplasting av bilder til Wikimedia Commons, holdt kurs og workshops for museer, ordnet med skrivestuer og fotosafari for frivillige, samt presentert Wikipedia på både messer og konferanser.
 

Til programmet

Maria Press har arbeidet ved Statsarkivet i Trondheim siden 1997 med ansvar for publikumsarbeidet. Har ledet formidlingsprosjekter for skolen, har laget en rekke utstillinger - fysiske og på web, har ansvaret for ulike arrangementer, er webredaktør og har det siste året arbeidet for å gjøre arkivene mer tilgjengelige for seniorer.  I formidlingsarbeidet har hun samarbeidet med bilde- og scenekunstnere, museer og bibliotek m.fl. Maria er cand. philol. med bl.a. historie og arkivkunnskap fra Stockholms universitet. Hun har tidigere jobbet i Stockholms stadsarkiv i avdelningen för forskarservice. 1.april i år tiltrer hun stillingen som avdelningschef för Riksarkivets avdelning Östersund.

Til programmet

Lars Rogstad arbeider med digital utvikling i Kulturrådet. Han har lang erfaring med arbeid med digital formidling og tilgjengeliggjøring fra ulike fagområder, blant annet som bildearkivar i Oslo byarkiv. Der var han prosjektleder for oslobilder.no. De siste to årene har Lars arbeidet i prosjektet Kultur- og naturreise, med et særlig ansvar for å tilrettelegge data fra partnerne til bruk i prosjektet.

Til programmet

Runhild Seim har vært ansatt i Riksarkivet i forskjellige stillinger siden 1999. I dag er hun arkivar i Formidlingsseksjonen, og arbeider blant annet med digital formidling, publikumsarrangementer og utstillinger. Hun har hovedfag i folkloristikk fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i Stiftelsen Asta.

Til programmet

Karin Sjöberg er arkivpedagog ved Malmö stadsarkiv, begynte å arbeide som pedagog ved Skånes Arkivförbund 1997. Hun har utviklet arkivpedagogikken overfor skole og lærerutdanning, samt drevet  en rekke ABM-prosjekter. I årene 2006-2008 var Sjöberg projektleder for det nasjonale oppdraget i arkivpedagogikk, da ga hun i tillegg ut boken "Krumelurer i arkiven- en pedagogisk resurs".

Til programmet

Siri Slettvåg er prosjektleder i Kultur- og naturreise. Et tverretatlig innovasjonsprosjekt mellom Kartverket, Kulturrådet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Riksarkivet. Siri leder arbeid med samordning av åpne data i sektorene med fokus på digital infrastruktur og økt bruk av offentlig informasjon lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun har særlig fokus på det overordnede strategisk arbeidet sett i sammenheng i nasjonal og europeisk sammenheng. Siri har tidligere arbeidet i foregangs- og utviklingsprosjekter som involverer brukerkjennskap, teknologiforståelse og storytelling. Siri har permisjon fra i Kulturrådet, og var før dette i ABM-utvikling. Hun har jobbet med Digitalt fortalt, Brudd og opphavsrett.

Til programmet

Kate Theimer er forfatter av den populære bloggen ArchivesNext og en hyppig skribent, foredragsholder og kommentator på spørsmål knyttet til framtida for arkiver.  Redaktør av "A Different Kind of Web: New Connections Between Archives and Our Users" og også for en kommende serie av bøker om innovative praksiser i arkiver. Forfatter av "Web 2.0 and Strategies for Archives and Local History Collections" (2009). 

Til programmet

Jørgen Thomsen er leder av Odense Stadsarkiv og har vært involvert i Odenses lokalhistorie siden 1978. Fra 1992 til 1998 og igjen fra 2009 har han vært formann for Sammenslutningen af Lokalarkiver, som eier arkivregistreringssystemet Arkibas, som brukes av ca. 550 danske lokalarkiver. Han representerer SLA i forhandlinger om en avtalelisensordning for fotografier i billeddatabaser m.v. - disse forhandlinger har pågått siden 2011.

Til programmet

Per Olav Torgnesskar er seniorrådgiver i Kulturrådet. Han har bl.a. hatt fagansvar for fotobevaring siden 2005 og vært redaktør for veiledningen Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum som Kulturrådet ga ut i 2012.

Til programmet

Allan Vestergaard er sjefskonsulent og arkivleder i Rigsarkivet i København. Pt. konstituert som formidlingsjef i Statens Arkiver. Tidligere leder av Rigsarkivets kommersielle virksomhet og arkivar i bevarings- og kassasjonsavdelingen. Har bl.a. arbeidet med bevarings- og kassaksjonssopgaver, salg av arkivrelaterte ytelser, digitalisering, crowdsourcing og sikringsoppgaver. Mottok i 2012 på vegne av "alle slektsforskere" slektsforskerprisen for gjennomførelsen av cpr-projekt, hvor ca. 300 frivillige identifiserte personnumre i kirkebøker på Arkivalier-Online. 

Til programmet

Johnny Wollekær har siden 1993 vært arkivar ved Odense Stadsarkiv, hvor han blant annet har arbeidet med skriftlig og muntlig historieformidling. Han har tidligere vært gymnaslærer, og er i dag fast underviser på Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkivers (SLA) formidlingskurs. Han har på forskjellige måter arbeidet med arkivets formidling til skoleklasser og er opphavsmann til Odensequizzen, som er en lokalhistorisk quiz om Odenses historie for skoleelever.  

Til programmet

Eva Sjögren Zipzane er landsarkivarie og sjef for Riksarkivets avdelning i Östersund. Tidligere Stadsarkivarie i Hälsingborg og sjef for Skånes arkivförbund. En av initiativtagerne til Arkivpedagogiskt Forum 1998 og til Nordiskt Centrum för kulturarvspedagogik 2005. Har vært leder for Riksarkivets råd för förmedling och lärande, og deretter ansvarlig for prosessen "Öka kännedom om arkiv". Landsarkivet i Östersund leder arbeidet innenfor Arkivpedagogiskt forum og arbeidet med å gjennomføre En strategi for Riksarkivets barn- och ungdomsverksamhet.

Til programmet

Tove Örsted er fil.mag. i etnologi, og har arbeidet med fotoarkiv i 12 år. Først som bildebehandler på Ålands sjöfartsmuseum, siden som bildredaktør på Uppslagsverket Finland og de seneste 4 årene som koordinator for digitaliseringsprojektet ved Svenska litteratursällskapet i Finland.

Til programmet

Øyvind Ødegaard er avdelingsdirektør i Riksarkivets publikumsavdeling. Han har arbeidet i Riksarkivet siden 1992, som arkivar og førstearkivar i Privatarkivavdelingen og som leder for Seksjon for papirdepot og arkivbeskrivelse. Han har sammen med to kolleger utgitt Håndbok for privatarkiver. Ødegaard er leder for Den norske komiteen for verdens dokumentarv.

Til programmet

Ødegård