Kalender

Dialogmøte

Arenautvikling og tverr-faglige støtteordninger

Dialogmøtet blir holdt i Lokstallen i Stjørdal. Lokstallen har bl.a. mottatt gjestoppholdsstøtte fra Kulturrådet.

sept
8

Når:
8. september 2017
kl. 11:30 - 14:00

Hvor:
Lokstallen, Stjørdal

Arrangør:
Kulturrådet

Dialogmøtet blir holdt i Lokstallen i Stjørdal. Lokstallen har bl.a. mottatt gjestoppholdsstøtte fra Kulturrådet.

Målet med møtet er å komme i dialog med kunst- og kulturlivet i Trøndelagsfylkene om Kulturrådets tverrfaglige støtteordninger.  

I forbindelse med høstens søknadsbehandling skal Kulturrådets Faglige utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak ha utvalgsmøte i Trondheim. I den anledning inviterer vi til dialogmøte i Stjørdal, der både fagutvalget og Kulturrådets administrasjon vil være representert.

Dialogmøtet finner sted i Lokstallen fredag 8. september kl. 11.30 - 14.00. Formålet er å sette fokus på utvikling av arenaer og rom for kunst og kultur, og å komme i dialog med kunst- og kulturlivet i Trøndelagsfylkene om de tverrfaglige støtteordningene Rom for kunst og Gjesteoppholdsstøtte, samt Tverrfaglige tiltak og Aspirantordninga.  

Kulturrådet mottar relativt få søknader til disse støtteordningene fra Nord-Trøndelag, og vi ønsker å informere om de mulighetene som ligger i de tverrfaglige støtteordningene, samt få innspill fra og dialog med arenaer, kunstnere, kulturarbeidere og andre aktører i fylket om status og behov. Målgruppen er derfor særlig aktører i Nord-Trøndelag, men også Trøndelag som helhet.

Program

 • Velkommen v/utvalgsleder, medlem av Kulturrådet og direktør for Festspillene i Nord-Norge Maria Utsi
 • Hilde Stenseng og Rannveig Sjøvaag fra fagadministrasjonen i Kulturrådet informerer om de aktuelle støtteordningene
 • Innlegg fra aktører i Trøndelag
  Øystein M Eide, Sør-Trøndelag fylkeskommune/Trøndelag fylke
  Mari Moe Krysinska, Lokstallen
  Jon Arne Mogstad, Surnadal Billag
  Anne-Gro Erikstad, LevArt
 • Maria Utsi leder diskusjon og samtale med de fremmøtte, utvalgsmedlemmer og fagadministrasjonen i Kulturrådet.  

 (med forbehold om endringer)

Påmelding sendes til anita.eik@kulturradet.no innen 5. september.

Tverrfaglige støtteordninger i Kulturfondet

Rom for kunst gir støtte til bygg og investeringer, med formål om å styrke og videreutvikle infrastruktur og arenaer for produksjon og formidling av profesjonell kunst- og kultur innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur og tverrkunstneriske uttrykk. Med denne ordningen vil Kulturrådet bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Gjesteoppholdsstøtten er en forsøksordning som skal gi kunst- og kulturarenaer i Norge mulighet til å invitere kuratorer, programskapere, frittstående arrangører eller kunstnere til samarbeid om programutvikling og kunstproduksjon. Formålet er å styrke arenaenes muligheter for utvikling av innhold og kompetanse på programmeringsarbeid og programutvikling.

Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og prosjekter som har høy grad av tverrfaglighet og som ikke egner seg for vurdering innenfor eller på tvers av de øvrige, etablerte støtteordningene i Norsk kulturfond.

Aspirantordninga har til formål å sikre en mer mangfoldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker. Ordningen gir støtte til institusjoner/kunst- og kulturvirksomheter for at de skal kunne tilsette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn som aspiranter i 100% stilling i ett år. I 2017 gis det støtte til ti stipend a kr 400 000.

Faglig utvalg for rom for kunst og tverrfaglige tiltak

 • Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge (Troms)
 • Omar Guiderk, konsertarrangør, Cosmopolite Scene (Vestfold/Oslo)
 • Henning H. Bergsvåg, forfatter, poet, litteraturformidler (Hordaland)
 • Ulrika Staugaard, sivilarkitekt med fordypning i strategisk byplanlegging (Akershus/Oslo)
 • Anna C. N. Hegdahl, danser, koreograf, daglig leder og produsent for Dans i Nord-Trøndelag (Nord-Trøndelag)
 • Shwan Dler Qaradaki, billedkunstner (Oslo)