Kalender

Styremøte

Fond for lyd og bilde

okt
18

Når:
18. - 19. oktober 2017

Hvor:
Kulturrådet, Trondheim

Arrangør:
Kulturrådet

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film.

Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

Fond for lyd og bildes styre har syv medlemmer med personlige varamedlemer. Leder og personlig varamedlem for lederen blir oppnevnt direkte av Kulturdepartementet.

Tildelingene offentliggjøres i to runder:

Tirsdag 24. oktober ca kl. 12 publiseres:

Mandag 11. desember ca kl. 12 publiseres: 

Mer informasjon

Styret i Fond for lyd og bilde

Les mer om Fond for lyd og bilde