Kalender

fagdag

Kultur og kriminalomsorg – eit fengslande samarbeid

Gjenstandsregistrering ved Hustad fengsel. Formidlingsprosjekt i regi av Romsdalsmuseet. Foto: Øystein Hauge, Kriminalomsorgen.

okt
16

Når:
16. oktober 2014

Hvor:
Kulturrådet. Mølleparken 2

Arrangør:
Kulturrådet

Gjenstandsregistrering ved Hustad fengsel. Formidlingsprosjekt i regi av Romsdalsmuseet. Foto: Øystein Hauge, Kriminalomsorgen.

Fagdag om samarbeidsmoglegheitar mellom kultursektoren og fengselsinstitusjonar.

Retten til tilgang, representasjon og medverknad når det gjeld kultur er nedfelt i fleire konvensjonar som Norge har ratifisert. Gjennom ulike former for utviklingsprosjekt arbeider Kulturrådet med å styrkja kultursektoren når det gjeld å sikra desse rettane.

Folk som sitt i fengsel har liten eller ingen moglegheit til å vitja til dømes kulturinstitusjonar.
Kulturrådet har allereie støtta fleire pilotprosjekt der museum og arkiv samarbeider med fengselsinstitusjonar på ulike måtar, og vil med denne fagdagen invitera begge sektorar til å dela erfaringane sine og utforska moglegheitene for nye typar samarbeid.

British museum, Halden fengsel, Skranglebein, Kulturdråpen, Preus museum, Bastøy fengsel, KODE mfl. bidreg til programmet. 

Program

10 15 – 11 00: "A Museum of the World for the World: The British Museum in Pentonville Prison" Jane Samuels Learning and Access Manager, British Museum 

11 00 – 11 30: "Kultur som virkemiddel i rehabiliteringsarbeidet i Halden fengsel" Are Høidal, direktør i Halden fengsel 

11 45 – 12 30: "Museumsformidling – å løfte blikket over fengselsmuren. Tre museer tilpasser sine læringstilbud for innsatte i Oslo fengsel" Torhild Skåtun, Teknisk museum 

13 15 – 13 45: "Straff i skolen". Innlegg av Knut Jordheim, IKA Kongsberg og innlegg av Tor Erling Naas, teikneserieskapar

1345 – 14 15: Presentasjon av samarbeidsprosjekt. Bergen landsfengsel (Atle Hansen), Bjørgvin fengsel (Dag Audun Bjørnberg) og  KODE kunstmuseene i Bergen (Kari Skarprud Petterersen) 

14 15 – 14 45: Presentasjon av samarbeidsprosjekt. Vadsø fengsel - Varanger samiske museum (Mia Krogh) 

14 45 – 15 30: Kulturdråpen & Skranglebein deler erfaringer fra kulturaktiviteter i fengsler og rusinstitusjoner i Østfold (Monica Leander og Per Olav Hoff Mydske) 

Kontaktpersonar

Åshild Andrea Brekke: ashild.andrea.brekke@kulturrad.no
Hildegunn Bjørgen: hildegunn.bjorgen@kulturrad.no

Kulturrådets fagdagar 2014

Kulturrådet inviterer denne hausten til ei rekkje fagdagar som handlar om ulike typar tema knytt til kunst- og kultursektoren. Meir detaljerte program følgjer etter kvart, men du kan allereie melda deg på no.