Kalender

Hva er kvalitet?

Nina Malterud: Hud, 2016. Leirgods, diam. 16 cm. Foto: Øystein Klakegg. © Nina Malterud / BONO 2017

febr
8

Når:
8. februar 2018

Hvor:
KODE1, Bergen

Arrangør:
Kulturrådet

Nina Malterud: Hud, 2016. Leirgods, diam. 16 cm. Foto: Øystein Klakegg. © Nina Malterud / BONO 2017

Kunst, kultur og kvalitet, et forskningsprogram om kvalitetsforståelser og forhandlinger om kvalitet i samtidens kunst og kultur, avsluttes denne våren med en forskningskonferanse og lansering av tre bøker om kunst, kultur og kvalitet.

Spørsmål om kunstnerisk og kulturell kvalitet har i de senere årene fått stor oppmerksomhet både i kulturpolitikken og i den bredere offentligheten. På den ene siden handler det om kvalitet som et kulturpolitisk mål og som et moment i fordeling av offentlige midler. På den andre siden handler det om begrepets betydning innenfor en tid da viktige kulturelle og samfunnsmessige endringer bidrar til å sette etablerte forståelser av kunst og kultur i bevegelse. Det utføres kvalitetsvurderinger i alle deler kunst- og kulturlivet. Både som en del av den kunstneriske prosessen, i kritikk og anmeldelser, og i råd- og utvalgsarbeid når midler skal fordeles. Ulike kvalitetsforståelser gjør seg gjeldende til ulik tid og i ulike vurderingssituasjoner.

8. februar 2018 inviterer Kulturrådet til konferanse der resultatene fra forskningssatsingen Kunst, kultur og kvalitet blir lagt frem og diskutert. Kunst, kultur og kvalitet er en tverrfaglig forskningssatsing i regi av Kulturrådet. En viktig ambisjon med satsningen har vært å bidra til større bevissthet om det grunnlaget kvalitetsdommer felles på i samtiden, og om hvordan kvalitet blir forstått og forvaltet blant skapende og utøvende kunstnere, politikere, i kulturforvaltningen, av kritikere og forskere.

Her finner du mer informasjon om forskningsprogrammet

Bøker om kvalitet

Til sammen tre bøker lanseres i forbindelse med konferansen.

I 2016 ble boka Kvalitetsforståelser lansert med bidrag fra ti ulike forskere. Samme året fikk tretten nye forskningsmiljøer midler fra programmet, og resultatene fra deres prosjekter er nå samlet i en forskningsantologi. Den nye boka, Kvalitetsforhandlinger, rommer til sammen 17 artikler som diskuterer kvalitet og kvalitetsforståelser i kunst og kultur fra en rekke ulike perspektiver. Artikkelsamlingen er redigert av Jan Fredrik Hovden og Øyvind Prytz.

Kvalitetsforståelser kan lastes ned og leses på Kulturrådets nettsider.

Når kunsten tar form (red. Øyvind Prytz) er en samling essay som reflekterer over kvalitet med utgangspunkt i ulike kunstneriske praksiser. Essayene er skrevet eller utformet av kunstnere, musikere, komponister, forfattere, kuratorer og kritikere. De gir innsikt i hvordan kvalitet blir forstått, hvordan kvalitet beskrives, og hvilke prosesser som legger til rette for at kvalitet kan oppstå.

Contested Qualities. Negotiating Value in Art and Culture (red. Knut Ove Eliassen, Jan Fredrik Hovden og Øyvind Prytz) er en samling med engelske oversettelser av til sammen ti artikler fra begge de to forskningsantologiene.

Program

09.30–10.15: Registrering og kaffe

Sigurd Sandmo (KODE og Norsk kulturråd): Åpning av konferansen

Tone Hansen (Norsk kulturråd): Innledning om forskningssatsningen «Kunst, kultur og kvalitet»

Audun Mortensen (forfatter): Teser om kvalitet

Knut Ove Eliassen (NTNU): Kvalitetsforståelser

Erik Bjerck Hagen (Universitetet i Bergen): Litterær kvalitet

Ingrid Tolstad (Høgskolen i Oslo og Akershus): «Det hær va jævli bra!» Om kvalitetsvurderinger i kunstneriske arbeidsprosesse

Eivind Røssaak (Nasjonalbiblioteket): Kuratorgjennombruddet i Norge: samtid, medier og diskurs

Lunsj

Nina Malterud (Universitetet i Bergen): Noen sirklinger rundt kunst og kvalitet

Håkon Austbø (Norges Musikkhøgskole): Om kvalitet i musikalske fremføringer

Trine Bille (Copenhagen Business School): Målinger af effekter og kvalitet af kunst og kultur

Simo Säätelä (Universitetet i Bergen): Om grunnlaget for kvalitetsvurderinger i kunst: en begrepslig undersøkelse

Tore Vagn Lid (Kunsthøgskolen i Oslo): Kvalitetsbegrepenes dramaturgi

Pause

Panelsamtale ledet av Kristoffer Jul-Larsen: Kvalitet, kritikk og offentlighet

Sluttforedrag ved Frederik Tygstrup (Københavns Universitet)

17.00-19.00 Avslutning og mottakelse med fingermat

påmelding 

Meld deg på her

Påmeldingsfristen er 31. januar.

Praktisk informasjon

Kode1 ligger i Nordahl Bruns gate 9, i sentrum av Bergen. Bybanen fra Bergen lufthavn stopper på Byparken som er rett ved KODE1, det gjør også Flybussen.

Alle deltakere får utdelt et eksemplar av publikasjonene.

 

Kontakt