Kalender

Søknadsfrist Museumsprogrammene

Nasjonalmuseets prosjekt

juni
5

Når:
5. juni 2018
kl. 13:00

Nasjonalmuseets prosjekt "Prinsipalkomponenter" var en del av museumsprogrammene 2015-2017 . Ill: Forsøk på å identifisere prinsipalkomponentene i Tidemand og Gudes "Brudeferden i Hardanger"

Søknadsfrist for Kulturrådets utviklingsprogram for museum 2018-2020 er 5. juni kl 13.

Programmene skal stimulere til museenes utvikling gjennom prioritering, åpenhet, dialog og refleksjon. De skal videre bidra til kompetanseheving, samordning og samarbeid, og utvikling av verktøy og metodikk.

Utviklingsprogrammer for perioden 2018-2020 er:

Brukerstøtte

Har du spørsmål du ikke finner svar på eller et prosjekt du synes det er vanskelig å plassere innenfor våre støtteordninger – ta kontakt med en av Kulturrådets saksbehandlere. Velg den som jobber med det fagområdet eller den støtteordningen du tror ligger nærmest prosjektet ditt. Vedkommende saksbehandler vil eventuelt hjelpe deg videre til rett person.

Dersom du har spørsmål vedrørende det elektroniske søknadssystemet og innsending av søknaden din, kan du sende en e-post til support@kulturradet.no eller kontakte oss på telefon. Se brukerstøtte for mer kontaktinformasjon.  

Utvidet åpningstid

Vi har utvidet åpningstid til kl. 20.00 dagen før søknadsfristen.