Kreativ næring

Kreativ næring

Pressemelding

Kulturrådet lanserer to nye tilskuddsordninger for kulturell og kreativ næring

Stillbilde fra animasjonsfilmen The Absence of Eddy Table, produsert av Tordenfilm A/S.

Stillbilde fra animasjonsfilmen The Absence of Eddy Table, produsert av Tordenfilm A/S.

Kulturrådets nye støtteordninger for kulturell og kreativ næring er nå lyst ut med søknadsfrist 5. september. Det er også ansatt ny seksjonsleder og to rådgivere til det nye kontoret Kreativt Norge.

Regjeringen har i 2017 satt i gang en satsing for å skape vekst, verdiskaping og arbeidsplasser gjennom økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner. Målet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning vil bedre kunstnerøkonomien slik at flere kunstnere og kulturaktører kan leve av sin kunstneriske virksomhet.  

Her kan du lese mer om Kulturrådets oppdrag og etableringen av Kreativt Norge

Som et ledd i satsingen lyser Kulturrådet nå ut to tilskuddsordninger: Tilskuddsordning for næringsutvikling (7,4 mill. kroner) og tilskuddsordning for regional bransjeutvikling (10,1 mill. kroner). 

Kulturrådets direktør Kristin Danielsen håper de nye støtteordningene vil fylle et behov i feltet for både kunstnere og støtteapparat og at ordningene vil bidra til at flere kan leve av kunsten sin.

- Vi er gode til å stimulere kunstproduksjon i Norge, men ikke like gode til å utvikle strukturene rundt de utøvende aktørene. Skal flere kunstnere få større inntekter av kunsten må disse strukturene styrkes, sier Danielsen. 

En ordning for kunstnere og en for regional bransjeutvikling 

Ordningen for næringsutvikling gir tilskudd til prosjekter som bidrar til at kunstproduksjoner får et større betalende publikum gjennom for eksempel økt distribusjon, markedsføring eller formidling. Målgruppen er kunstnere i samarbeid med aktører i mellomleddet mellom kunstner og marked, for eksempel agenter, managere, gallerister, produsenter, arrangører og liknende. 

Her kan du lese hele utlysningen. 

Tilskuddsordning for regional bransjeutvikling skal gi tilskudd til tjenesteutvikling og kompetanseheving innen nærings-, forretnings- og markedsutvikling. Ordningen henvender seg til etablerte regionale bransjeaktører. Midlene skal fordeles likt mellom Nord-, Midt-, Vest-, Sør- og Øst-Norge. 

Her kan du lese hele utlysningen.               

Under lanserings- og informasjonsmøtet på Dokkhuset den 4.mai kl. fikk potensielle søkere svar på spørsmål om støtteordningene og Kulturrådets arbeid med kulturell og kreativ næring. Innovasjon Norge var også til stede for å svare på spørsmål om deres ordninger og tilbud.

Møtet ble strømmet på Kulturrådets nettsider, du kan se opptak fra møtet lenger ned i saken.   

Seksjonen er på plass

I løpet av høsten skal Kulturrådet åpne sitt Trondheimskontor for kulturell og kreativ næring. I tillegg til tilskuddsordningene vil kontoret arbeide med rådgivning, kompetanse og koordinering. Tre personer er denne uken ansatt til å løse oppgavene knyttet til kreativ næring.

Ny seksjonsleder for Kreativ næring i Kulturrådet Bodil Børset. Foto: Kjell Fredriksen / Hamsunsenteret.

Bodil Børset starter som seksjonsleder. Hun kommer fra stilling som direktør ved Hamsunsenteret på Hamarøy. Solvor Amdal og Ingrid Aukrust Rones er tilsatt som rådgivere. Amdal er daglig leder i Midtnorsk filmsenter, og Rones er analytiker i Tom Fleming Creative Consultancy i London. Alle tre starter 15. august.

Kontoret i Trondheim skal i tillegg huse sekretariatene for Fond for lyd og bilde og Statens kunstnerstipend. Totalt vil kontoret bestå av 10 årsverk, og forvalte en portefølje på over 350 mill. kroner.

Lanseringsseminar

Her kan du se opptak av lanseringen av ordningene i Trondheim 4. mai.

Les også om publikums forventninger til Kreativt Norge.

 


Bakgrunnsbilde: Kontinuum 1 av Christian Montarou / BONO 2010. Montarou er innehaver av Garantiintekten fra Statens kunstnerstipend og driver sin virksomhet fra Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter, som ble tildelt midler fra Kulturdepartementet for kulturnæringer i 2012.
blog comments powered by Disqus