Kreativ næring

Kreativ næring

Aktuelt

Kulturrådet og Kunnskapsverket inngår samarbeid

Fra forestillingen

Fra forestillingen "Analysis - The whole song" av MaisonDahlBonnema, støttet av Norsk kulturfond. Foto: Maarten Vanden Abeele

Kulturrådet inngår nå et formelt samarbeid med Kunnskapsverket – nasjonalt senter for kulturelle næringer.

Det er gjennom sin satsing på kulturell og kreativ næring at Kulturrådet overtar det formelle ansvaret for koordinering og oppfølging av Kunnskapsverket. Frem til nå har ansvaret for dette ligget hos  Kulturdepartementet.

Atle Hauge er leder for Kunnskapsverket.

- Dette er en god og naturlig løsning for oss, sier leder av Kunnskapsverket, Atle Hauge, som til daglig er professor i serviceinnovasjon ved Høgskolen i Innlandet. - Vi i Kunnskapsverket er veldig glade for det vi ser på som en tydelig satsing på kulturelle og kreative næringer, og vil veldig gjerne være med på å øke treffsikkerheten til Kulturrådets satsing på kulturell og kreativ næring, sier Hauge.

Det var 18. august i år at kulturminister Linda Hofstad Helleland åpnet regjeringens satsing, Kreativt Norge, i Trondheim. Nærheten til et teknologimiljø i verdensklasse ved NTNU kombinert med en lang og omfattende innovasjonskultur knyttet opp til akademia gjorde at Trondheim ble valgt i konkurranse  med fem andre norske byer.

Kontoret ledes av Bodil Børset som har med seniorrådgiverne Solvor Amdal og Ingrid Aukrust Rones.

- Vi ser frem til å sette oss ned sammen med Kunnskapsverket og i fellesskap finne ut hvor det trengs mer forskning og kunnskap, sier Bodil Børset.

Forskningsprosjekt

Kunnskapsverkets største forskningsprosjekt har vært Virkemidler for kulturelle næringene – rekkevidde og presisjon, hvor det har vært bransjespesifikke tilnærminger, nå sist med Virkemidler for næringsutvikling i bokbransjen. Den er tredje delrapport i dette omfattende prosjektet, som har pågått siden våren 2015. Tidligere rapporter er De gode hjelperne - nasjonale virkemidler for utvikling av kulturelle næringer (Kunnskapsverket 2015) og (Virke)apparatet bak musikken (Kunnskapsverket 2017).

- Vi har bygget opp en betydelig kunnskapsportefølje på dette feltet  og  har stor tro på at vi vil være en solid kunnskapspartner for Kulturrådet og dets nyetablerte kontor i Trondheim, sier Atle Hauge.

Det formelle samarbeidet mellom Kulturrådet og Kunnskapsverket blir operativt fra 1.januar 2018.

Om Kulturrådets satsing på kulturell og kreativ næring

  • Seksjon for kreativ næring holder til på Kulturrådets kontor i Trondheim, som åpnet i 18. august i år.
  • Den nye satsingen  har totalt 17,5 millioner til rådighet, hvor 10,1 mill. går til en søkbar ordning for regional bransjeutvikling med lik fordeling til Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
  • 7,4 mill. kroner skal gå til tiltak som skal bidra til økt distribusjon, formidling, markeds-føring, markedsutvikling og forretningsutvikling.
  • Målgruppen for Kulturrådets satsing på kulturell og kreativ næring er kunstnere og mindre virksomheter som jobber med formidling og salg av kulturelle uttrykk, samt regionale kompetansemiljøer som støtter opp om disse.
  • Formålet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning skal bedre kunstnerøkonomien slik at flere kan livnære seg av kunstnerisk virksomhet.

Om Kunnskapsverket

  • Kunnskapsverket – Nasjonalt senter for kulturelle næringer skal bidra til utvikling av et helhetlig kunnskapsgrunnlag for kulturelle næringer i Norge, både gjennom forskning og formidling. Oppdraget løper ut 2018.
  • Senteret er virtuelt og består av et samarbeidsteam av norske og internasjonale forskere innenfor kulturelle og kreative næringer forankret i Høyskolen i Innlandet.
  • Kunnskapsverket publiserer rapporter om blant annet festivalstatistikk, kulturturisme, kartlegging av crowdfunding i Norden, internasjonal twitterkartlegging av norsk musikk og mote, kartlegging av kulturelle samlokaliseringer og kartlegging av nasjonale virkemidler for kulturelle næringer. Alle rapportene ligger åpent nedlastbare på Kunnskapsverkets nettsider.
  • En viktig del av Kunnskapsverkets arbeid er formidling via egen nettside og på sosiale medier. Senteret utgir et nyhetsbrev annenhver uke med nyheter fra hele feltet uansett avsender.
  • Kunnskapsverket er ansvarlig for å vedlikeholde og oppdatere en egen litteraturbase om kulturelle og kreative næringer.

Kontaktpersoner

Atle Hauge, professor, leder av Kunnskapsverket: 97084886, atle.hauge@inn.no

Bodil Børset, seksjonsleder, Kulturrådet: 472 83 225, bodil.borset@kulturradet.no


Bakgrunnsbilde: Kontinuum 1 av Christian Montarou / BONO 2010. Montarou er innehaver av Garantiintekten fra Statens kunstnerstipend og driver sin virksomhet fra Nesoddparken kunst- og kulturnæringssenter, som ble tildelt midler fra Kulturdepartementet for kulturnæringer i 2012.
blog comments powered by Disqus