Museum og kulturvern

Digital utvikling

Prosjekt

Kultur- og naturreise

Kultur- og naturreise er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Kartverket, Riksantikvaren, Riksarkivet og Kulturrådet. Det er første gang disse fire statlige etatene samarbeider om et utviklingsprosjekt.

Kultur- og naturreise er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Kartverket, Riksantikvaren, Riksarkivet og Kulturrådet. Det er første gang disse fire statlige etatene samarbeider om et utviklingsprosjekt.

Kultur- og naturreise er et flerfaglig samarbeidsprosjekt som arbeider med å tilgjengeliggjøre og formidle stedsbasert kultur- og naturinformasjon gjennom mobile tjenester.

 

Prosjektet Kultur- og naturreise ble avsluttet 31.12.2015. 

Les mer om prosjektet her. 

 

Kultur- og naturreise er et tiltak for å følge opp regjeringens satsninger innen digitalisering og tilgang til, bruk og samordning av offentlige data offentlige data. Prosjektperioden er 2012 - 2015.

Vårt motto er å synliggjøre det usynlige. Hva skjuler seg i landskapet der du er: bak bygninger, fjellformasjoner, skulpturer etc?  Vi ønsker å gi brukerne mulighet til å få opp informasjon om stedet de befinner seg på sin mobil. Informasjonen hentes fra partnernes offentlige databaser, Wikipedia og lokale fortellinger.

Kultur- og naturreise arbeider med disse oppgavene:

  • Legge til rette for økt bruk av offentlige data fra partnernes databaser og kunnskapskilder. Dette gjør vi ved at partnerne åpner opp databasene og videreutvikler nasjonal infrastrukturer som alle kan ta i bruk for å trekke ut data.  Økt bruk av offentlige data er et ledd i økt verdiskapning innen blant annet kultur og næring.
  • De offentlige dataene er ulike med hensyn til sjanger, innhold og avsendere. Fra forvaltningsdata til fortellinger, fra naturobservasjoner til kunstverk og fra offentlige virksomheter til privatpersoner. Eksempler på databaser under Kulturrådet er Digitalt Museum og Digitalt fortalt.
  • Redigere eksisterende innhold i databasene, skape nytt innhold og kombinere på nye måter. Eksempelvis kan det være å sette sammen foto fra Digitalt Museum, tekst om nasjonalparker i Dovre fra Naturdata til en nyskapt lydfortelling om moskus (fra Digitalt fortalt). Kulturrådets satsning på Wikipedia for kultursektoren kommer også prosjektet til gode.
  • Utvikle en mobil formidlingsløsning (en app med arbeidstittelen «KNappen») hvor innholdet fra databasene skal formidles til brukerne.
  • Teste innhold og funksjoner i KNappen og andre mobilløsninger.  Brukere i ulike aldre og med forskjellige interesser inviteres inn for å teste.
  • Utvikle partnerskap mellom bidragsytere innen ulike fagområder, fra frivillige, private og offentlige organisasjoner og institusjoner. Dette skjer lokalt, regionalt og nasjonalt.  Totalt er det ca 80 institusjoner og organisasjoner og mer enn 200 personer som er med på å skape Kultur- og naturreise.
  • Kompetanseutvikling innen teknologi, formidling, opphavsrett, mm. Det skjer i form av kompetanseoverføring mellom partnerne, i dialog med øvrige samarbeidspartnere, og som formidling fra prosjektet til fagmiljøer og andre interesserte via konferanseinnlegg, blogg og sosiale medier.

Kultur- og naturreise har tre pilotområder; Akerselva, Bø og Sauherad og Dovre. Det betyr at vi konsentrerer arbeidet med innhold i disse områdene og at testing av tjenestene vil foregår her.

Du kan lese mer om prosjektet og følge aktivitetene på kulturognaturreise.no og laste ned KNappen

Partnere