Museum og kulturvern

Kulturvern

Aktuelt

Vil ha flere kulturvernsøknader

Medieoperatørene fikk prosjektstøtte til dokumentarfilmen

Medieoperatørene fikk prosjektstøtte til dokumentarfilmen "Tungeskjærerne" i 2016. Foto: Medieoperatørene.

Har du et prosjekt som bidrar til vern og videreføring av kulturarven?

- Målet med kulturvernavsetningen er å bidra til økt bevaring, dokumentasjon og formidling av kunnskap om kultur og levesett i Norge, sier Anne Marit Noraker, leder for faglig utvalg for kulturvern. - Mye kunnskap, fysisk og digitalt materiale forsvinner eller står i fare for å bli borte eller glemt.

Anne Marit Noraker er leder for faglig utvalg for kulturvern.

Kulturrådet arbeider for å stimulere til prosjektbasert arbeid med bevaring, dokumentasjon og formidling av kulturer og levesett i Norge. Både profesjonelle og frivillige aktører utfører viktig prosjektbasert arbeid utenfor de etablerte institusjonene for å øke kunnskapen om historie, kunst og samfunnsliv i Norge. Kulturfondets prosjektmidler til kulturvern retter seg i hovedsak mot slike aktører

Noraker er opptatt av å få inn flere gode søknader og oppfordrer miljø som tradisjonelt ikke har sluppet til i kulturvernet til å søke.

- Og vi ser gjerne at vi får enda flere søknader som kan bidra til vern og videreføring av immateriell kulturarv og involvering av barn og unge, sier Noraker.

Hvert år deler Kulturrådet ut nesten tolv millioner kroner til kulturvernprosjekter i hele landet. De som kan søke er særlig privatpersoner, organisasjoner, forlag og institusjoner uten fast statstilskudd.

- Vi er opptatt av å styrke det gode kulturvernarbeidet utenfor institusjonene, eller i samarbeid med arkiv og museer. Vi vil stimulere ulike former for samarbeid, formidling og kunnskapsoverføring, sier Noraker.

Neste søknadsfrist er 2. mars!

Støtteordninger

Her kan du se hvem som fikk tildelt støtte i 2016.

Kontaktperson

Stig Johan Kalvatn, 21 04 58 38