Kunstløftet

Kunstløftet 2008-2015

Kunstløftet har vært et utviklingsprosjekt for perioden 2008-2015. Målet var interessante og relevante kunstprosjekter for barn, ungdommer og unge voksne i alle kunstformer. Kunstløftet hadde siste søknadsfrist 2. september 2015. Søkere henvises til andre støtteordninger under Norsk kulturfond.

Kunstløftets egeninitierte prosjekter