Kunstløftet

Kunstløftet / Om ordningen

Om kunstløftet

Fakta

Kunstløftet er et utviklingsprosjekt for perioden 2008-2015.

Formål

Kunstløftet var et utviklingsprosjekt som startet opp i 2008. Første periode ble avsluttet i 2011. Prosjektet ble vedtatt forlenget fram til ut 2015. Målet er interessante og relevante kunstprosjekter for barn, ungdommer og unge voksne i alle kunstformer.

Kunstløftet har hatt egne nettsider som ligger innunder Kulturrådets nettsted, men med egen redaksjon. Her kan man finne utdyping av målsettinger, artikler, kunnskapsstoff, omtale av prosjekter m.m. 

Kunstløftet hadde siste søknadsfrist 2. september 2015. Søkere henvises til andre støtteordninger under Norsk kulturfond.

Hva kunne få støtte

 • Kunstproduksjoner for barn og ungdom i alle kunstformer
 • Prosjekter som har som mål å etablere eller videreutvikle produksjonsarenaer med rom for utprøvende og nyskapende kunstproduksjoner for barn og ungdom.
 • Prosjekter som fremmer dialog, debatt, forsøk og økt kunnskap blant kunstfeltenes aktører om vilkår og utfordringer knyttet til produksjon og formidling av ny kunst for barn og ungdom.
 • Kunstprosjekter som forsker i eller genererer refleksjon om maktforhold, relasjoner eller andre vilkår knyttet til barn, barndom eller oppvekst.
 • Gjestespill eller tilsvarende formidlingstiltak på andre kunstområder med målgruppe barn og ungdom (inn- og utland).

Det ble ikke gitt tilskudd til:

 • Prosjekter som primært har et pedagogisk formål
 • Filmproduksjon
 • Turnéstøtte

Det var ikke anledning til å søke tilskudd fra både Kunstløftet, prosjektstøtte barn og unge og barne- og ungdomsblader til ett og samme prosjekt.

Hvem kunne søke:

 • kunstnere, kunstnergrupper, kuratorer, formidlere og arrangører
 • virksomheter i det prosjektbaserte kunstfeltet
 • kunst- og utdanningsinstitusjoner
 • kunstnerorganisasjoner