Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Kunstarena for unge

Motiv fra informasjonsmaterialet som ble brukt til prosjektet.

I 2011 arrangerte Kunstløftet i samarbeid med fagområdet Rom for kunst en idékonkurranse om utvikling av nye arenaer til kunst for barn og unge. Kunstnere, kuratorer, arkitekter og formgivere ble oppfordret til å utforske hva kunstarena for formidling av profesjonell kunst for barn og/eller ungdommer kan være.

Bakgrunnen for konkurransen var det faktum at mange kunst- og kulturaktører driver god kunstformidling til et ungt publikum, samtidig som det knapt finnes profesjonelle kunstarenaer utformet og utviklet med dette ene som målsetting – at barn/unge møter kunst og kunst møter barn/unge. Hvordan ville slike arenaer kunne utformes?
 
61 søkere responderte på utlysningen. Juryen for Idékonkurransen besto av: Sune Nordgren, Kjetil Trædal Thorsen, Bentein Baardson, Helene Illeris, Torbjørn Gabrielsen, Erling Dokk Holm, Grete Jarmund, Nicholas Møllerhaug.
 
Juryen valgte fem prosjekter som viste en gjennomtenkt sammenheng mellom arena, innhold og perspektiver som er interessante i en overordnet diskusjon omkring møte mellom kunst, arena og barn/unge. De fem prosjektene var: Down2Earth (Oppland), Kjartanistan (Sogn og Fjordane), Please Disturb (Rogaland), Transformer (Oslo) og We made this (Oppland).
 
De fem tiltakene fikk midler til å utvikle prosjektene videre og de ble presentert i ulike fora, blant annet på nettstedet idekonkurransen.no, Kulturrådets årskonferanse 2011, og på en event utenfor kulturkirken Jakob høsten 2011. Flere av vinnerne har utviklet ideene sine til konkrete prosjekter i etterkant av idékonkurransen.

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>