Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

kunstløftet.no - artikler og prosjektbank

I løpet av våren 2009 opprettet Kunstløftet et eget nettsted for å kunne samle og presentere dokumentasjon av prosjekter som var gjennomført med tilskudd fra Kunstløftet, samt å publisere artikler, og kunngjøre tilskuddslister og søknadsfrister.

I 2013 ble materialet fra dette nettstedet overført til Kunstløftets område under Kulturrådets nettportal. P.t. (desember 2015) er nærmere 200 artikler og 150 prosjektpresentasjoner publisert på Kunstløftets nettsider.
 
Ut over det ovennevnte har nettsidene også gitt spillerom til ulike tidsavgrensete prosjekter og stunts.
 
Sommeren 2010 inviterte webredaksjonen 6 ungdommer til å foto-blogge om sine kunstopplevelser via Flickr.
 
I 2009, 2010 og 2011 inviterte webredaksjonen sitt publikum til å oppleve små, uhøytidelige og spillaktige tablåer i sine julekalendere.
 
I løpet av høsten 2011 inviterte webredaksjonen skribent Henning Gärtner til å skrive fritt om kunst generelt og kunst for barn og unge spesielt.
 
Hensikten med nettsidene har vært å spre kunnskap og interesse for Kunstløftet og ordningens virkefelt, skape debatt, samt å samle og lagre eksempler og erfaring slik at kunnskapen er tilgjengelig også etter at Kunstløftets virksomhetsperiode er over.

Fra 2009-2011 besto webredaksjonen av Anette Therese Petersen, Ida Habbestad, Hege Vadstein, Paul Brady og Rolf Engelsen.

Fra 2012-2015 besto webredaksjonen av Sara Hegna Hammer, Aksel Kielland, Kjetil Røed, Gerd Elise Mørland, Hege Vadstein, Paul Brady og Rolf Engelsen.

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>