Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

MOToffentlighet - mønstring

Fra prosjektets nettsted

Kunstløftet lyste ut 5 millioner kroner til en mønstring av kunst for barn og unge i 2016. Formålet var å vise engasjerende kunst som griper inn i og aktualiserer etiske, kunstneriske og samfunnsmessige grenseoppganger mot et ungt publikum.

Gry Ulfeng var en av 18 søkere, hennes prosjekt MOToffentlighet ble vurdert som det beste i søknadsbunken av et fagutvalg satt sammen av medlemmer med bred fagkompetanse, hentet fra Kulturrådets øvrige fagutvalg.

Gry Ulfeng har fått med seg et team av kunstnere og kuratorer bestående av forfatter og musiker Cornelius Jakhelln, komponist Trond Reinholdtsen, og teaterviter og kritiker Anette Pettersen. Flere vil knyttes til prosjektet underveis.

Les mer om prosjektet her:
kulturradet.no >>
periskop.no >>

Se prosjektets nettsider her:
motoffentlighet.no >>


blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>