Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Oversettelser

Publikum på vei inn i Bomuldsfabrikken. Publikum. Publikum undersøker Flam av Atle Selnes Nielsen. Villa Mathilda. Diverse poster fra programmet. Hild Sofie Tafjord spiller i installasjonen Agreement av Eirik Havnes. Installasjon av barnehagebarn fra Villa Mathilda, Jon Halvor  Bjørnseth og Hild Sofie Tafjord. Lotta Melin, dans. Michael Duch, kontrabass. Elever fra danselinja ved Dahlske VGS, Grimstad. Elever fra musikklinja ved Dahlske VGS i samspel med Lemur. Agreement av Erik Havnes. Atmospherics avd Trond Lossius og Jeremy Welsh. Elever fra Arendal Kulturskole i samspill med Flam av Ate Selnes Nielsen. Elever fra Arendal Steinerskole i samspill med Isak Andersen. Logo.

Happening på Bomuldsfabriken kunsthall ved Langsæ. Kreasjoner fra seks kunstnere der barn og unge fra barnehage, grunnskole og videregående skapte en magisk åpning av «Oversettelser».

"Den som oversetter, tolker", sier vi og tenker gjerne på eksempler som tegnspråk, et notebilde eller et dikt. Men hverken oversettelser eller tolkninger er entydige størrelser. Å tolke handler om å ville forstå noe og forsøke å sette det inn i en sammenheng. Å oversette koder, bilder eller skrift til andre språk eller uttrykk kan også bety å tilføre noe: en egen lesning eller forståelse. Her er kunstnere og publikum, kuratorer og kritikere i samme båt, på jakt etter måter å oversette opplevelser på.     
 
Når kunstnere samarbeider på tvers av uttrykksformer, tolker, oversetter, forklarer og misforstår vi hverandre, ofte med svært fruktbare resultater. For i denne prosessen forhandler vi. Vi søker etter mening i det som er annerledes, og forsøker å forstå vår egen kunst gjennom andres. I slike prosesser oppstår stadig nye lag av mening, som parallelle historier, flettet i hverandre. 
 
Når Lemur inviterer kollegaer og Arendalsregionen til happeningen "Oversettelser" er det nettopp for å søke, undersøke og framprovosere situasjoner og opplevelser vi ikke kan forestille oss før de finner sted. Elever og barnehagebarn møter musikere, dansere, installasjons-, lyd- og videokunstnere for å lage møtepunkter mellom det performative, den kunsten som skjer i øyeblikket, og det installative, den romlige kunsten. 
 
Å oversette er altså ikke å gjengi perfekt. Å oversette er å stille seg åpen for å lytte, høre og sanse det ukjente — uten å la frykten for misforståelser eller feiltolkninger stå i veien for nye erfaringer.

Øyvind Brandtsegg + Aksel Tiedemann
Lotta Melin
Trond Lossius + Jeremy Welsh
Jon Halvor Bjørnseth
Eirik Havnes
Isak Anderssen
Atle Selnes Nielsen
LEMUR
Dahlske videregående skole
Villa Matilda
Steinerskolen i Arendal

LEMUR

Lemur er Ensemble-in-Residence ved Bomuldsfabriken Kunsthall og har siden 2010 kuratert konsertserien PB1898 som finner sted sju lørdager i året. I 2012 produserte ensemblet også happeningen "Happy Birthday, John Cage!" som samlet over 200 utøvere i alle Bomuldfabrikens rom. "Oversettelser" er Lemurs så langt siste bidrag som residensensemble før en gruppe gjestekuratorer inviterer sine foretrukne utøvere til programmet i 2015. 
 

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>