Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

periskop.no - nettsted for kunstkritikk

Skjermdump

Høsten 2012 bevilget Kulturrådet, med positiv tilrådning fra alle fagutvalg, og etter initiativ fra Kunstløftet, 5,6 millioner over tre år til en plattform for kunstkritikk av kunst for barn og unge.

Nettsidene kunstkritikk.no, scenekunst.no, barnebokkritikk.no og ballade.no gikk sammen om en søknad som vektla det tverrfaglige og har fått tilskudd til å opprette og drifte nettstedet periskop.no. for perioden 2013-2015.Kunstløftets initiativ var motivert av at den faglige kritikken av kunst for unge ofte er enten fraværende eller mangelfull i norsk offentlighet, og at kritikk er en forutsetning for konstruktive debatter om kvalitet.
 
Nettsiden har vært i drift siden september 2013, først med Ingvild Bræin som redaktør, og i april 2015 overtok Gerd Elise Mørland. Det tverrfaglige nettidsskriftet Periskop ble lansert 17.9.2013 på Kunstnernes hus i Oslo. Fra oppstarten og frem til 6.1.2014 hadde Periskop hatt 19703 unike sidevisninger. Ved utgangen av 2013 hadde Periskop publisert 79 artikler.

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>