Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Ung respons

Førstesiden på nettstedet ungrespons.no Instagram-kampanje Kampanjeplakat

Våren 2014 opprettet Kunstløftet støtteordningen Ung respons for å gi barn og unge mellom 6 og 19 år en mulighet til å nå fram med sine kunstopplevelser og sine meninger om kunst. Vi oppfordret de unge til å fortelle om sin kunstopplevelse ved å lage noe selv.

Det ble produsert plakater, en nettside og informasjons-videoer om prosjektet, og budskapet ble i tillegg formidlet via sosiale medier. Plakater og informasjonsskriv ble sendt ut til alle landets grunnskoler og videregående skoler. Kulturskoler, enkelte folkehøgskoler og kunstformidlende institusjoner mottok også informasjonspakken om Ung respons.Informasjonsvideo
 

I tillegg til søknadsordningen oppfordret prosjektet barn og unge til å legge ut bilder av hva de mener er kunst på Instagram. Bildene ble lagt ut på prosjektets nettside. På nettsiden lå også prosjektets hovedinformasjonsvideo. Hele seks andre små videoer som minnet om prosjektets søknadsfrist og lignende, ble lagt ut på prosjektets facebookside. Innen søknadsfristen 7. april, hadde 56 søknader kommet inn.
 
Tildelingene ble avgjort innen utgangen av juni og støttede prosjekter skulle være ferdigstilt og dokumentert i løpet av oktober 2014.

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>