Kunstløftet

Kunstløftet / Artikler og debatt

Vi prøver å planlegge det helt perfekt

Motiv for prosjektmaterialet til kongressen

Kongressen «Vi prøver å planlegge det helt perfekt» ble avholdt på Elvebakken videregående skole i Oslo, 6.-10. juni 2011.

Norsk kulturråd/Kunstløftet inviterte ulike aktører i kunst- og kulturlivet til kongressen i et forsøk på å bidra til å vitalisere samtalen omkring kunst og et ungt publikum.
 
Det ble stilt spørsmål ved hvilken rolle kunsten skal ha i unges liv og om hvordan kunsten som samfunnet tilbyr unge, kan være noe mer enn et virkemiddel i dannelsesprosjektet. Det ble også sett på måter å åpne for en kritisk tenkning i det offentlige rom og om tilbudet til unge i dag innebærer en mulighet til at de i møte med kunst kan utvikle sine personlige egenskaper, sin kritiske tenkning og sin estetiske kompetanse.
 
Gjennom to intense dager på Elvebakken skole ble de ca. 135 kongressdeltagerne eksponert for og deltok i et program designet som en skolehverdag med «undervisning», delseminarer, plenumspresentasjoner, en utstilling og debatter. Det ble utgitt en egen avis i anledning kongressen.
 
Kurator Rickard Borgström utarbeidet programmet i samarbeide med prosjektleder Rolf Engelsen. Den polske sosiologen Zygmunt Baumann, medieteoretikeren Franco Berardi og sosialantropologen Don Kulick var blant de mange interessante foredragsholderne.

Les kongresskommentarer her
Gjertrud Pedersen >>
Kjetil Røed >>

Les kongressavisen her
Kunstløftets Avis nr. 1 >>

blog comments powered by Disqus

eksternt

Nettsted for anmeldelser av den viktigste skjønn- og faglitteraturen for barn og unge som utgis av norske forlag. 
gå til >>

 

Nettidsskrift for kritikk av profesjonell
kunst for barn og unge.
gå til >>