Kunst kultur kvalitet

Kunst, kultur og kvalitet

Essay om kvalitet

I forbindelse med forskningsprogrammet om kunst, kultur og kvalitet har Kulturrådet invitert et knippe personer, som i sitt daglige virke befatter seg med kvalitet og kvalitetsvurderinger, til å skrive essay om kvalitetbegrepet i kunst og kultur. Blant bidragsyterne finner du kunstnere, kulturprodusenter, kritikere, utvalgsmedlemmer, saksbehandlere i kulturforvaltningen og andre.