Kunst kultur kvalitet

Kunst, kultur og kvalitet

Twitter

Utlysning

Forskningsmidler: Kunst, kultur og kvalitet

"Radiostille område" av Kjersti Berg. © Kjersti Berg / BONO 2015.

Som en del av forskningsprogrammet «Kunst, kultur og kvalitet», lyser Norsk kulturråd ut fem millioner kroner til forskning på kvalitet og kvalitetsforståelser i samtidens kunst og kultur.

 

Her finner du fullstendig utlysningstekst: forskningsprogrammets programnotat.

Sentrale forskningsspørsmål:

  • Hvordan blir kvalitet forstått og forvaltet innenfor ulike deler av samtidens kunst og kultur?
  • I hvilke situasjoner foregår det vurderinger av kvalitet, og hvilke prosesser er involvert når kvalitet skal vurderes?
  • Hva står på spill når kvalitetsbegrepet brukes innenfor dagens kulturelle og kulturpolitiske kontekst?

Mål for forskningsprogrammet:

  • «Kunst, kultur og kvalitet» skal bidra til en styrking av begrepsdannelsen og til refleksjon rundt kvalitetsforståelser og det grunnlaget kvalitetsdommer felles på i samtiden. 
  • Forskningen skal frembringe kunnskap som er relevant for skapende og utøvende kunstnere, for kulturinstitusjoner, for kunst- og kulturkritikken, for det kulturpolitiske feltet og for kulturforvaltningen.
  • Samtidig skal forskningen bidra med viktige teoretiske innsikter om sentrale estetiske grunnlagsproblemer.

Praktiske opplysninger

Det lyses ut midler til forskningsprosjekter med en budsjettramme på inntil kr 350 000 for hver av de involverte forskerne. Det kan søkes om støtte både til individuelle prosjekter og samarbeidsprosjekter. 

For fullstendig utlysningstekst, mer utfyllende beskrivelse av forskningsprogrammet, og for nærmere opplysninger om hva søknaden må inneholde, se forskningsprogrammets programnotat.

Programnotat Kunst, kultur og kvalitet.

 

Søknad med prosjektbeskrivelse sendes: post@kulturradet.no 

Emnefeltet merkes: «Søknad Kunst, kultur og kvalitet» 

 

Søknaden kan også sendes på papir til:

Norsk kulturråd

Postboks 8052 Dep

0031 Oslo

Konvolutten merkes «Søknad Kunst, kultur og kvalitet»

 

Søknadsfrist: 15. september 2015.

Kontaktperson

Ved eventuelle spørsmål, kontakt prosjektleder Øyvind Prytz.

E-post: oyvind.prytz@kulturradet.no

Telefon: 21 04 59 62 / 970 89 903