Litteratur

Om innkjøpsordningene

Fakta

Ofte stilte spørsmål om innkjøpsordningene

Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål om Kulturfondets innkjøpsordninger for litteratur.

Utstkriftsvennlig versjon (.pdf)

Hva er formålet med kulturfondbøkene?

Formålet med kulturfondbøkene er primært å styrke norsk språk og litteratur. De økonomiske midlene under Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur gis til forlag og forfatter, og er i første rekke «produksjonsmidler» til litteratur. De innkjøpte bøkene fordeles gratis til bibliotekene.

Til toppen av siden

Hvilke biblioteker mottar kulturfondbøker?

Kulturfondbøker sendes til de bibliotekene som har blitt tildelt kulturfondsett av Nasjonalbiblioteket.

Til toppen av siden

Hvordan blir biblioteket registrert som mottaker av kulturfondbøker?

Folkebiblioteket sender en søknad til Nasjonalbiblioteket via e-post til sbu@nb.no. Det søkes om antall sett og type litteratur som ønskes. NB behandler søknaden og kontakter Bibliotek-sentralen AL, som har ansvar for istandgjøring og utsendelser. Tildeling av kulturfondbøker skjer helt til avtalen sies opp.

Til toppen av siden

Hvilke typer bibliotek kan motta kulturfondbøker?

Folkebibliotek har førsteprioritet og kan også søke på vegne av skolebibliotekene. Videregående skoler kan tildeles voksen skjønnlitteratur, men har ikke førsteprioritet.

Til toppen av siden

Er det ventelister for å motta sett av kulturfondbøker?

Det er ikke ventelister for voksenlitteratur, men lang ventetid (vel 1 år) for barne- og ungdomslitteratur.

Til toppen av siden

Hvem betaler for kulturfondbøkene?

Kulturrådet betaler for kulturfondbøkene med midler fra Kulturfondet, og bøkene fordeles gratis til bibliotekene.

Til toppen av siden

Hvor mange – og hvilke – innkjøpsordninger har Kulturrådet for litteratur?

Det er seks innkjøpsordninger. For mer informasjon, se kulturradet.no/innkjopsordningene.

Til toppen av siden

Hvor finnes oversikter over de boktitlene som forlagene har meldt på Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur?

Oversikter med boktitler sendes ut på Biblioteknorge.no-listen. Se kulturradet.no/innkjopsordningene for fortløpende oppdateringer.

Til toppen av siden

Hvor finnes oversikter over boktitler som Kulturrådet har kjøpt inn under innkjøpsordningene for litteratur?

Se kulturradet.no/innkjopsordningene

Til toppen av siden

Leveres kulturfondbøkene med ekstra bokutstyr,og er bøkene plastet?

Kulturfondbøkene leveres i utgangspunktet ikke med ekstra bokutstyr, og de er heller ikke plastet. Bibliotekene må selv betale for dette.

Til toppen av siden

Hvem distribuerer kulturfondbøkene ut til bibliotekene?

Biblioteksentralen A/L er ansvarlig for distribusjonen.

Til toppen av siden

Når leverer forlagene kulturfondbøker til Biblioteksentralen for videreforsendelse til bibliotekene?

Se avtale for den enkelte innkjøpsordning på kulturradet.no/innkjopsordningene.

Til toppen av siden

Når sendes kulturfondsettene med papirbøker ut til bibliotekene?

Informasjon om puljeforsendelsene til bibliotekene mailes fortløpende på Biblioteknorge.no-listen. Se også under fanen Kulturfond på Biblioteksentralens nettsider.

Til toppen av siden

Hvem skal biblioteket kontakte når det har spørsmål om selve leveringen av kulturfondbøkene?

Kontakt Biblioteksentralens kundeservice:
kundeservice@bibsent.no eller tlf. 22 08 39 00.

Til toppen av siden

Hvordan endre eller si opp avtalen for levering av kulturfondbøker?

Endringer og oppsigelse meldes i e-post til sbu@nb.no.

Til toppen av siden

Er det mulig å få kulturfondbøkene som e-bøker?

Kulturrådet har et pågående prøveprosjekt med e-bøker (se Tilleggsavtale for e-bøker, kulturradet.no/litteratur). Det er kun inviterte og allerede påmeldte bibliotek som får delta i prosjektet.

Til toppen av siden