Om Kulturrådet

Logoer

Logoer

Her kan du laste ned logoer for Kulturrådet, Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend, EUs kulturprogram og EØS-midlene. Retningslinjer for plassering av logo:

Logoen bør ha en viss mengde luft rundt seg når den plasseres på ulike flater. Et enkelt regelverk for plassering, er å bruke logosymbolet i den størrelsen den opptrer i logoen du skal plassere, for å beregne hvor mye luft logoen skal ha rundt seg. Denne regel er førende, men ikke absolutt. Har du problemer med å laste ned logo, kontakt oss på nettsider@kulturradet.no

Logoer til web ligger i PNG-format, logoer til trykk kan lastes ned i PDF og EPS.