Museale og arkivale praksiser

Konge lys, Paris mars – april 1987, Carl Oscar Schelbred
Konferanse 29.-30. november 2012

Forskning om museer og arkiv har i de siste tiårene fått fornyet aktualitet. Karakteristisk for dagens studier er at de favner hele bredden av museene og arkivenes arbeidsfelt, fra at artefakter og arkivalier innlemmes i samlingene til de tas i bruk i forskning og formidling. Nye blikk er også rettet på museer og arkiv som kunnskapsinstitusjoner, deres samfunnsrolle og historie. Konferansen har funnet sted, men du finner program og abstracts på denne siden.