Museum og kulturvern

Museum og kulturvern

Aktuelt

15 millioner til arkiver og museer

Fra romprosjektet. Foto: Oslo Museum

Fra romprosjektet. Foto: Oslo Museum

Kulturrådet delte 25. januar ut over 15 millioner kroner til 57 utviklingstiltak i arkiver og museer over hele landet.

Arkiv

På arkivområdet går 350 000 kroner til Oslo byarkivs prosjekt "Når endene ikke møtes". Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Fattighuset og =Oslo og handler om fattigdom før og nå. Det skal blant annet få frem forskjeller og likheter i synet på fattige og hvordan de fattige ser på seg selv. Blant annet har =Oslo selgere blitt utstyrt med kamera for å dokumentere hverdagen sin.

- Ikke alt kommer til arkivene av seg selv. Derfor er det viktig at institusjonene aktivt går ut og dokumenterer, slik at arkivene bedre representerer ulike deler av befolkningen. Det er av stor betydning at de fattige selv kommer til orde i prosjektet, sier Anne Aasheim, direktør i Kulturrådet.

Andre arkivprosjekter som har fått støtte:

  • Skrivestue for pensjonister - bruk av arkivkilder, Opplandsarkivet, Maihaugen
  • Slipp eldrebølgen inn! Statsarkivet i Trondheim
  • Nordlandshandelsarkivene, Museum Vest/ Det Hanseatiske Museum

- Vi har lagt vekt på prosjekter som slipper publikum inn i arkivene. Vi opplever en merkbart større interesse for arkiv i forbindelse med tv-serien Hvem tror du at du er?, sier Vibeke Mohr, avdelingsdirektør for Kulturavdelingen. Dette er en sektor som har stort behov for utvikling, og vi er svært glade for at Kulturrådet har slike midler for arkivmiljøet.

 

Museum

På museumsområdet fikk Oslo museum to millioner til prosjektet Romfolk i Oslo. I prosjektet dokumenterer museet forskjellige sider ved norske og tilreisende romfolks liv og vilkår i dagens Oslo. Dette materialet skal formidles i en utstilling og publiseres på ulike nettsteder. Etter planen vil utstillingen åpne på den internasjonale romdagen 8. april i 2014.

- Vi tror denne utstillingen vil utgjøre en motvekt til stigmatiseringen og marginaliseringen av romfolket. For Kulturrådet er det viktig å arbeide for å synliggjøre og inkludere minoritetskulturene i Norge, sier Anne Aasheim.

Gjennom personlige historier, dokumentarfilmer og samarbeid vil museet gi rom mulighet til å fortelle sine historier og presentere deler av sin kultur på egne premisser.

Blant de andre museumsprosjektene som er tildelt midler er:

  • Hedmark fylkesmuseum: «Prioritering i bygningssamlingen», 600 000 kroner
  • Bymuseet i Bergen: «Prioritering og avhending; retningslinjer og metode», 650 000 kroner 
  • Norsk Industriarbeidermuseum / Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie: «Det fleksible arbeidslivet», 500 000 kroner

Alle tildelingene

Liste med alle tildelingene og søknadene

Les mer om støtteordningen


blog comments powered by Disqus