Museum og kulturvern

Museum og kulturvern

AKTUELT

Frykter at kulturarv kan forsvinne

Bildene viser ruinbyen Apamea i Syria før (2011) og etter byen ble ulovlig utgravd (2012). Foto: Google Earth

Bildene viser ruinbyen Apamea i Syria før (2011) og etter byen ble ulovlig utgravd (2012). Foto: Google Earth

Det er vanlig at ulovlig salg av kulturminner blomstrer i land som er preget av krig og konflikt, som i Syria. Kulturrådet informerte om import og eksport av kulturminner på Reiselivsmessen.

Svart handel av kulturarv er stort og utbredt, blant annet i Syria i dag.

- Selv om vi har lite kunnskap om situasjonen i Syria, vet vi at arkeologiske funn er blitt stjålet og fraktet ut av landet. De blir smuglet til Jordan, Libanon eller Tyrkia og kan ende opp på turistmarkeder i Tyrkia. Det er både profesjonelle organiserte grupper og vanlige folk som smugler, sier Leif Pareli i organisasjonen Blue Shield Norway.

Kulturrådet på reiselivsmessen

Organisasjonen samarbeider med Kulturrådet om å spre informasjon om ulovlig handel av kulturminner. Kulturrådet deltok med stand på Reiselivsmessen Oslo 2014 10.-12. januar for blant annet å informere om reglene for utførsel og innførsel av kulturminner. Mange av de 45.000 som var innom Reiselivsmessen besøkte standen.

Kulturrådet på Reiselivsmessen

- Vi har alle et moralsk ansvar for å passe på at vi ikke har kjøpt en kulturgjenstand ulovlig. En tommelfingerregel er å undersøke om det finnes sikker dokumentasjon på hvor produktet kommer fra. Hvis du finner en krukke på et turistmarked i Tyrkia, som forhandleren sier bare er fra Syria eller Midtøsten, bør du spørre om du kan få vite mer om opphavshistorien. Sannheten blir ofte tilslørt for å skjule at den gamle gjenstanden er stjålet, sier Pareli.

Kan risikere straff

Hvis du ikke følger reglene for import og eksport av kunst- og kulturgjenstander kan du risikere bøter og i verste fall fengselsstraff. I paragraf 23 i lov om kulturminner og forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander står reglene om dette. Målet er å hindre at viktige kunst- og kulturobjekter forsvinner ut av landet.

I praksis vil det si at hvis du skal gi bort et gammelt trau som er over 100 år gammel til en slektning i utlandet, må du søke om utførselstillatelse. Det samme gjelder kunsthåndverk eller billedkunst fra før 1950, eller samiske gjenstander fra før 1970.

-Kulturrådet har informasjonsansvar om reglene for ut- og innførsel av kulturgjenstander. Derfor er vi på reiselivsmessen. På den måten har vi muligheten til å nå både turister og reiselivsarrangører, sier seniorrådgiver Ingrid Louise Flatval i Seksjon for museumsutvikling i Kulturrådet.

Kulturrådet er ansvarlig for implementering av eksporttillatelser utstedt av 12 oppnevnte institusjoner. I tillegg er Kulturrådet involvert i arbeidet med å utarbeide internasjonale og europeiske retningslinjer på dette området.

Her kan du lese mer om reglene for innførsel og utførsel av kunst- og kulturgjenstander.

Oversikt over hvilke lover og regler som gjelder i andre land finnes på UNESCOs hjemmeside.

Gir tilbake kunst til Kina

Sju søyler er tilbakeført til Kina fra KODE i Bergen. Dette er en av dem. Foto: Dag Fosse  

Noen ganger føres gjenstandene tilbake til landet de kom fra. For første gang gir KODE Kunstmuseene i Bergen tilbake kunst fra 1700-tallet til Kina.

Da Sommerpalasset i Beijing ble rasert og plyndret i 1860 forsvant blant annet sju steinsøyler fra 1700-tallet. De havnet i Bergen, men nå skal søylene tilbake til Kina.

I desember i fjor inngikk KODE en historisk samarbeids- og sponsoravtale med Kina. Ifølge den skal Kode gi tilbake sju kinesiske steinsøyler fra 1700-tallet. Det er første gangen museet gir gjenstander tilbake til landet de kom fra. Søylene er en del av Kina-samlingen i Bergen, som er en av Europas største samlinger av kinesisk kunst og kunsthåndverk.

- De sju søylene var plassert ved de mange marmorpalassene på det store området til Sommerpalasset i Beijing. De ble donert av Johan Munthe som gave til museet i Bergen tidlig på 1900-tallet. Han var general i den kinesiske hæren, sier forskningsleder Jorunn Haakestad ved Kode.

Mer informasjon

Import og eksprt av kulturgjenstander.

Blue Shield Norge

KODE Kunstmuseene i Bergen

Kontaktperson

Ingrid Louise Flatval


blog comments powered by Disqus