Museum og kulturvern

Museum og kulturvern

Aktuelt

Ingen norsk nominasjon til UNESCO i 2014

I 2014 kom det inn én søknad, fra Oselvarverkstaden, men den ble ikke anbefalt fremmet for UNESCO. Foto: Oselvarverkstaden

I 2014 kom det inn én søknad, fra Oselvarverkstaden, men den ble ikke anbefalt fremmet for UNESCO. Foto: Oselvarverkstaden

Én norsk aktør sendte inn søknad til de internasjonale listene og fortegnelsene over immateriell kulturarv. Søknaden var god, men ble likevel ikke anbefalt fremmet for UNESCO.

I 2014 kom det inn én søknad, fra Oselvarverkstaden, til fortegnelsen over gode praksiser.  
Det er Kulturrådets oppfatning at søknaden definerer et godt prosjekt. Den ble likevel ikke anbefalt fremmet for UNESCO i denne omgang.

Fagkomiteen

Søknader blir vurdert opp mot utlysingskriteriene og søknadsskjemaene fra UNESCO og kvalitetssikret av Kulturrådet og en ekstern fagkomité.

I 2014 har fagkomiteen følgende sammensetning:
Gunvor Guttorm, Samisk høgskole, oppnevnt av Sametinget
Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum
Odd Are Berkaak, Universitetet i Oslo
Beate Strøm, kurator og konsulent

Fakta

  • I 2007 ratifiserte Norge UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven.
  • I 2012 publiserte Kulturrådet prosedyrer for nominering av immateriell kulturarv til UNESCOs lister i Norge. Det ble deretter i 2013 åpnet for en første søknadsrunde til UNESCO-listene.
  • Den årlige søknadsrunden omfatter to lister og én fortegnelse: Liste over immateriell kulturarv med umiddelbart behov for vern, Representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv og fortegnelse over gode vernepraksiser
  • Det er statsparten Norge som fremmer søknaden for UNESCO. Søknader fra en statspart må fremmes for UNESCO innen en gitt dato (de siste årene har det vært 31. mars), dersom de skal behandles på det årlige mellomstatlige komitemøtet i UNESCO.
  • Søkere i Norge forholder seg til Kulturrådets søknadsfrist. Denne søknadsfristen blir årlig oppdatert og offentliggjort på nettsiden til Kulturrådet.
  • Søknader blir vurdert og kvalitetssikret av Kulturrådet og av en ekstern fagkomité. Om en søknad blir avvist av UNESCO, må det gå fire år før statsparten kan fremme den  på nytt.

Mer informasjon om prosedyrene


blog comments powered by Disqus