Museum og kulturvern

Museum og kulturvern

Aktuelt

Rødliste for tradisjonelle kulturuttrykk

Rødliste for tradisjonelle kulturuttrykk

Rødliste for tradisjonelle kulturuttrykk

Har du innspill til en rødliste for tradisjonelle kulturuttrykk?

Regjeringen vil i Kulturløftet 3 styrke og videreføre de tradisjonelle kulturuttrykkene. Kulturrådet åpner derfor en mailadresse for alle som ønsker å spille inn kulturuttrykk til en rødliste.

Se pressemeldingen fra Kulturdepartementet.

Forslag kan sendes til rodlista@kulturrad.no.

I Kulturløftet 3, punkt 7 heter det:

 
Kulturarven og kulturminner
Vi skal legge til rette for moderne kulturuttrykk, og ta vare på vår kulturelle arv, både den materielle og immaterielle. Håndverkstradisjoner og musikalskeuttrykk fra vår historie skal ikke gå tapt. Kulturminner og kulturmiljøer har betydning for folks identitet og trivsel og er en viktig del av kulturarven.
 
Regjeringen vil:
  • Styrke formidlingen av folkemusikk, kirkemusikk, tradisjonsdans og tradisjonshåndverk og legge til rette for digital formidling av kulturarven
  • Gjennom Norsk kulturråds arbeid med en rødliste for tradisjonelle kulturuttrykk bidra til å sikre at kunnskapen og ferdighetene innenfor feltet blir tatt vare på og videreført. Utvikle levende museer som gir gode kunnskapsopplevelser for alle
  • Gjennomføre bevaringsprogrammene på kulturminneområdet og fortsette et kunnskapsløft for sektoren
  • Utarbeide en plan for fredning av prioriterte kulturmiljøer fram mot 2020

blog comments powered by Disqus