Museum og kulturvern

Museum og kulturvern

Aktuelt

Støtte til prosjekter om immateriell kulturarv

For prosjekter om immateriell kulturarv er det flere støtteordninger i Kulturrådet som det går an å søke på.

For prosjekter om immateriell kulturarv er det flere støtteordninger i Kulturrådet som det går an å søke på.

Det finnes ingen egen ordning i Kulturrådet for prosjekter om immateriell kulturarv. Men det går an å søke på flere eksisterende støtteordninger.

Kulturrådet støtter kunst og kultur over hele landet. Midlene blir delt ut gjennom ulike fond, avsetninger og støtteordninger. Det finnes ingen egen ordning i Kulturrådet for prosjekter  som omhandler immateriell kulturarv, men det er mulig å søke støtte gjennom de eksisterende støtteordningene. 

For eksempel går det blant annet an å søke prosjektstøtte til arbeid innen kulturvern, barne og ungdomskultur, scenekunst og utviklingstiltak innen museums- og arkivsektoren.

Mer informasjon

For å finne mer detaljert informasjon og kriterium, må du gå inn på de enkelte støtteordningene på kulturraadet.no/stotteordninger

Vi gjør også oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet ved Den norske UNESCO-kommisjonen hvert år lyser ut tilskudd til UNESCO-formål. Fristen for å søke gikk ut 1. februar 2014. Neste utlysning vil bli annonsert på nettsiden i slutten av 2014.

For mer informasjon på unesco.no/sok-midler

Les mer om Kulturrådets arbeid med immateriell kulturarv på kulturraadet.no

Kontaktperson

Hildegunn Bjørgen


blog comments powered by Disqus