Museum og kulturvern

Museum og kulturvern

Fakta

Utførsel av kulturgjenstander

Vær varsom så du ikke bryter reglene for handel med kulturgjenstander. Foto: Norsk folkemuseum

Vær varsom så du ikke bryter reglene for handel med kulturgjenstander. Foto: Norsk folkemuseum

Vet du at du ikke uten videre kan ta med deg kunst- og kulturgjenstander ut av eller inn i Norge? Dersom du har bondeantikviteter og møbler som er eldre enn 100 år, og du ønsker å gi disse i gave eller arv til slektninger i utlandet, må du først søke om utførselstillatelse.

 

Maleri, skulptur og annen billedkunst, kunsthåndverk og prototyper for designprodukt, motorvogner, luftfartøy og skinnegående materiell fra før 1950 må det også søkes om utførsel for. Dette gjelder også for båter og deler av slike som er eldre enn 50 år, og samisk materiale fra før 1970.

Har du ikke gyldig eksportsertifikat kan du få problemer i tollen. Den som "med overlegg eller uaktsomt" bryter utførselsforbudet straffes med bøter eller fengsel i inntil et år. For særlig alvorlige forhold kan du få fengsel i opp til to år. Tolv norske institusjoner har ansvar for å saksbehandle søknader om utførsel.

Ta med kulturgjenstander hjem?

Dersom du ønsker å ta med deg kulturgjenstander inn i Norge har du plikt til å undersøke om du trenger gyldig eksportsertifikat fra det landet du kjøper dem. Dokumentasjon skal vises ved tollekspedering.

Oversikt over hvilke lover og regler som gjelder i andre land finnes på UNESCOs hjemmeside.

Vil du vite mer om dette?

Da kan du klikke på lenkene nedenfor til våre ulike brosjyrer om regelverket, gode råd – eller Forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander. Det er § 23 i lov om kulturminner og forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander som omhandler utførsel og innførsel av kulturgjenstander.

Vil du ha enda mer kunnskap om dette, så er sluttrapporten for EØS-prosjektet innen Polsk-norsk kulturutvekslingsfond ; "Lovlig og ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander. Et utdannings- og erfaringsutveklingsprogram for forebygging av kunst- og kulturkriminalitet" nyttig.

Bekjemp kulturkriminalitet - Retningslinjer og anbefalinger

Søke om utførsel?

Hvis du skal søke om utførselstillatelse fyller du ut ett av våre søknadsskjema nedenfor. Vi anbefaler dere å bruke det engelske skjemaet dersom gjenstanden skal ut av landet – og kanskje tilbake til Norge igjen. Dette vil forenkle jobben for Tollen – og for dere dersom dere stoppes av utenlandske tollere med kulturgjenstander i bagasjen.

Det er viktig å huske at vedtaksinstitusjonen trenger tid til å saksbehandle søknaden. For enkelte kulturgjenstander kreves det kanskje spesialkompetanse og behov for dialog mellom flere institusjoner.

Ikke vent med å søke til dagen før gjenstanden skal transporteres ut av landet. Da risikerer du ikke å pådra deg ekstra kostnader til ny transport fordi søknaden ikke kan behandles på dagen.

Bokmål-versjon av forskrift og søknadsskjema:

Nynorsk-versjon av rettleiing og søknadsskjema:

English version of regulations and application form:

Samisk versjon av rettleiing og søknadsskjema

Utførselstillatelse kan gis av følgende institusjoner, hver innenfor sitt fagområde:

Her finner du informasjon om regler for innførsel og utførsel i Russland.

Har du tips om kunst- og kulturkriminalitet?

Tips kan sendes til politiet eller til tolletaten:

Tips til Økokrim

post.okokrim@politiet.no telefon 23 29 10 00

Økokrims kontaktpunkt er betjent i vanlig kontortid. For tidskritiske henvendelser kan lokalt politi eller tolletaten kontaktes. 

Tips til Tolletaten

Tolletatens tipstelefon: 0 48 12 (døgnåpen)

Tolletaten på e-post: post@toll.no

 


blog comments powered by Disqus