Museum og kulturvern

Museum og kulturvern

Aktuelt

Ingen nominasjoner videre til UNESCO i 2016

Fra en danseworkshop i Setesdal. Foto: Knud Utler

Fra en danseworkshop i Setesdal. Foto: Knud Utler

Det kom inn to nominasjonsforslag til Kulturrådet i 2016. Ingen av de sendes videre til UNESCO foreløpig.

De to nominasjonsforslagene som ble sendt inn i 2016 er vurdert og kvalitetssikret av Kulturrådet og av en fagkomité som ble oppnevnt av Kulturrådet og Sametinget. Fagkomiteen og Kulturrådet innstilte nominasjonsforslaget «The practice of traditional dance and music in Setesdal. Dancing, playing and singing (stev, stevjing)» fra Setesdalen spelemannslag til UNESCOs representative liste. Innstillingen ble sendt Kulturdepartementet som tar den endelige beslutningen i saken. Departementet har besluttet at Norge ikke fremmer dette elementet for UNESCO i 2016.

Nominasjonsforslaget ble tatt vel i mot av Kulturdepartementet, men de vurderte at Kulturrådets arbeid med nasjonale fortegnelser er kommet for kort. Kulturdepartementet har bedt om at det arbeides videre med en nasjonal fortegnelse før nominasjonsforslaget eventuelt fremmes for UNESCO i 2017.

Kulturrådet er i gang med arbeidet, og har tett kontakt med fagmiljøene i arbeidet med nasjonale fortegnelser. Kulturrådets mål er at fortegnelsen skal være godt forankret og tilpasset nasjonale forhold. 

Nominasjonsforslagene i 2016

The practice of traditional dance and music in Setesdal. Dancing, playing and singing (stev, stevjing)

  • Søker: Setesdal Spelemannslag
  • Søknaden ble fremmet for representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

Old two - parted dance music called "polsk", gathers "gangar" (walking dance in even rhythm) and "springar" ("running dance" in asymmetric rhythm). (2) A new variant covers only the "springar"

  • Søker: Anno Museum AS
  • Søknaden ble fremmet for liste over immateriell kulturarv med umiddelbart behov for vern

Fagkomiteen for immateriell kulturarv

Fagkomiteen ble oppnevnt i januar 2015 og består av:

  • Marit Myrvold,  Norsk institutt for kulturminneforskning , oppnevnt av Sametinget
  • Knut Aastad Bråten, redaktør for tidsskriftet Syn og Segn, oppnevnt av Kulturrådet
  • Heidi Dahlsveen, Høgskolen i Oslo og Akershus, oppnevnt av Kulturrådet
  • Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum, oppnevnt av Kulturrådet
  • Odd Are Berkaak, Universitetet i Oslo, oppnevnt av Kulturrådet

blog comments powered by Disqus