Museum og kulturvern

Museum og kulturvern

Aktuelt

Kulturrådet inviterer til kulturarvsdugnad

Oselvaren og tradisjonene rundt byggeteknikken er et av bidragene i oversikten du finner på www.immateriellkulturarv.no. Foto: Oselvarverkstaden i Os.

Oselvaren og tradisjonene rundt byggeteknikken er et av bidragene i oversikten du finner på www.immateriellkulturarv.no. Foto: Oselvarverkstaden i Os.

Feiring av høytider, utøvelse av håndverk og bruk av språket sier noe om det å være norsk i dag. Kulturrådet har åpnet en digital plattform for tradisjonskunnskap og kulturarvsuttrykk i Norge - immateriellkulturarv.no. Hele landet er invitert til å registrere sine bidrag.

Nettsiden immateriellkulturarv.no inneholder en del av de tradisjoner, praksiser og den kunnskap som finnes, men vi trenger flere bidrag for å få mer kunnskap om immateriell kulturarv i Norge. Det er åpent for alle å registrere de skikker, tradisjoner og kunnskap som du mener bør være med i en slik oversikt. Slik kan du sette dine lokale tradisjoner inn i en nasjonal sammenheng.

– Nettstedet vil etter hvert gi en unik oversikt over den levende kulturarven i Norge i dag, hvor den utøves og hvilken kunnskap folk har, sier prosjektleder Hildegunn Bjørgen i Kulturrådet. 

Kulturrådet oppfordrer både foreninger og privatpersoner til å ta del i den digitale dugnaden. Fortegnelsen over immateriell kulturarv i Norge er en del av tiårsmarkeringen for at Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv.

Immateriell kulturarv i Norge

En Nasjonal fortegnelse

Kulturrådet har arbeidet systematisk med å bygge kunnskap om konvensjonen og en nasjonal fortegnelse vil kunne bidra til dette.

Fortegnelsen skal:

  • vise mangfoldet av immateriell kulturarv i Norge
  • gjøre kulturarvens ulike praksiser og uttrykk synlig for flere
  • lede folk til mer kunnskap om slike tradisjoner og praksiser
  • gi informasjon som øker etterspørselen etter lokalt forankrede skikker og tradisjoner
  • øke anerkjennelsen av egen og andres kulturarv
  • spre god praksis for å videreføre denne delen av kulturarven

Kulturrådet har redaksjonelt ansvar for fortegnelsen og forbeholder seg retten til å fjerne innlegg som ikke passer med tjenestens profil. Bidrag som ikke følger kravene til oppdateringer vil også kunne bli slettet. Utøvere/utøvermiljøer må ha rettigheter til det materialet du/dere legger ut og følge norske opphavsrettsregler.

Arbeidet med fortegnelsen skjer innen rammen av UNESCOs konvensjon av 2003. Hensikten er å vise mangfoldet av kulturuttrykk fra ulike deler av landet. Dette arbeidet er en del av det alle land forplikter seg til når de ratifiserer UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven fra 2003. Denne verdensomspennende avtalen legger til rette for at folk skal kunne ta vare på kulturelle praksiser og kunnskap som videreføres fra generasjon til generasjon og som gir opplevelse av kontinuitet og identitet.

Lanseringsseminar 6. mars

Immateriellkulturarv.no ble lansert med seminar på Interkulturelt Museum i Oslo 6. mars, hvor bl.a. statssekretær Bård Folke Fredriksen, leder for den norske UNESCO-kommisjonen Tora Aasland og Kulturrådets direktør Kristin Danielsen deltok. 

Åpningstale ved statssekretær Bård Folke Fredriksen

Innledning ved direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen

Del 1 av programmet:

Del 2 av programmet:

Program for seminaret finner du her.


blog comments powered by Disqus