Museum og kulturvern

Museum og kulturvern

Aktuelt

Oselvarverkstaden sendt vidare til UNESCO

Nominasjonsforslaget fra Oselvarverkstaden ble sendt videre til UNESCO. Foto: Oselvarverkstaden

Nominasjonsforslaget fra Oselvarverkstaden ble sendt videre til UNESCO. Foto: Oselvarverkstaden

Det kom inn fire nominasjonsforslag til UNESCOs lister og fortegnelse over immateriell kulturarv i 2015. Forlaget fra Oselvarverkstaden ble sendt videre til UNESCO.

De fire nominasjonsforslagene er blitt vurdert og kvalitetssikret av Kulturrådet og av en fagkomité som ble oppnevnt av Kulturrådet og Sametinget. Fagkomitéen og Kulturrådet innstilte nominasjonsforslaget The Oselvar boat – reframing a traditional learning process of building and use to a modern context fra Oselvarverkstaden. Innstillingen ble sendt Kulturdepartementet som har besluttet at Norge fremmer dette som nominasjon til UNESCOs fortegnelse over gode vernepraksiser (Register of Best Safeguarding Practices).

The Oselvar boat - reframing a traditional learning process of building and use to a modern context

 • Søker: Oselvarverkstaden
 • Søknaden ble fremmet for fortegnelse over gode vernepraksiser (Register of Best Practices)

Nominasjonen vil bli behandlet og vurdert av et internasjonalt ekspertpanel nedsatt av UNESCO. Utfallet av ekspertpanelets behandling vil bli gjort kjent senhøsten 2016.

Tre andre nominasjonsforslag

I tillegg til nominasjonsforslaget fra Oselvarverkstaden, kom det inn tre andre forslag. Disse ble ikke videresendt selv Kutlurrådet mener at de også er gode eksempler på arbeid med vern og videreføring av immateriell kulturarv. De tre nominasjonsforslagene er:

Stevjing, Dancing, Fiddle and Jew's Harp Playing in Setesdal, Norway.

 • Søker: Setesdal Spelemannslag
 • Søknaden ble fremmet for representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv (Representative List)

The Kvedarseminar - the annual gathering for traditional singing

 • Søker: Norsk Kvedarforum
 • Søknaden ble fremmet for fortegnelse over gode vernepraksiser (Register of Best Practices)

Old two - parted dance music called "polsk", gathers "gangar" (walking dance in even rhythm) and "springar" ("running dance" in asymmetric rhythm). (2) A new variant covers only the "springar"

 • Søker: Anno Museum AS
 • Søknaden ble fremmet for liste over immateriell kulturarv med umiddelbart behov for vern (Urgent Safeguarding List)

Fagkomiteen

Fagkomiteen ble oppnevnt i januar 2015.

 • Marit Myrvold,  Norsk institutt for kulturminneforskning , oppnevnt av Sametinget
 • Knut Aastad Bråten, redaktør for tidsskriftet Syn og Segn, oppnevnt av Kulturrådet
 • Heidi Dahlsveen, Høgskolen i Oslo og Akershus, oppnevnt av Kulturrådet
 • Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum, oppnevnt av Kulturrådet
 • Odd Are Berkaak, Universitetet i Oslo, oppnevnt av Kulturrådet

blog comments powered by Disqus