Museum og kulturvern

Museum og kulturvern / støtteordninger

Faglitteratur kulturvern

Faglitteratur kulturvern

 

Norsk kulturfond - Støtte til trykking av faglitteratur av nasjonal interesse innan området kulturvern.

Søknadsfrister

2/3 

2018 

kl. 13:00 

5/6 

2018 

kl. 13:00 

4/9 

2018 

kl. 13:00 

4/12 

2018 

kl. 13:00 

Søknader og tildelinger >