Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Digitalt etatssamarbeid

Partiet Venstre holder møte i Drammen, 1966 | Fotograf: Johan Brun, Dagbladet | Eier: Norsk Folkemuseum / DigitaltMuseum

Partiet Venstre holder møte i Drammen, 1966 | Fotograf: Johan Brun, Dagbladet | Eier: Norsk Folkemuseum / DigitaltMuseum

Kartverket, Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet samarbeider om å digitalisere og tilgjengeliggjøre kulturarven.

Samarbeidet skal bidra til at åpne kultur- og kulturminnedata og relaterte geodata blir mer tilgjengelige, og legge til rette for økt samfunnsmessig bruk gjennom bedre tilgjengeliggjøring, sammenstilling og formidling.  

Samarbeidet bygger på kompetanse, erfaring og resultater fra prosjektet Kultur- og naturreise (2012-2015) og annet utviklingsarbeid i og utenfor etatene. Samarbeidet startet i januar 2016 og er foreløpig planlagt for ett år. Etatene ønsker et mer langsiktig samarbeid og søker derfor ekstern finansiering for videre samarbeid og utvikling av felles løsninger.

Samarbeidet skal konsentrere seg om følgende arbeidsoppgaver

1. Oppnå konkrete resultat på datadelingsfeltet:
 • pålitelige, robuste og veldokumenterte API'ar

 • vurdere behovet for aggregatorer

 • sikre ekstern dataflyt fra de fire etatene - så åpent og godt som mulig

 • utarbeide planer og modeller for videre forbedringar på dette feltet

2. Utvikle relevant kompetanse for alle de fire etatane

 • datadelingsformat og modeller for dette

 • semantisk teknologi

 • gode løsninger for formidling av felles data

 • fagdager, workshops, etc

3. Videreutvikle de konkrete tekniske resultatene og koden fra Kultur- og naturreise-prosjektet

Det er etablert en arbeidsgruppe

 • Sidsel Hindal, Riksantikvaren (koordinator)

 • Håvard Johansen, Riksarkivet

 • Sarah Mcseveny-Åril, Kartverket

 • Vemund Olstad, Riksantikvaren

 • Lars Rogstad, Kulturrådet

Samarbeidet har en styringsgruppe

 • Kristin Bakken, Riksantikvaren (leder)

 • Espen Hernes, Kulturrådet

 • Ole Gausdal, Riksarkivet

 • Tomas Martin Holtan, Kartverket

Kontaktpersoner