Museum og kulturvern

Museumsutvikling

Formidling i museene

"I et kontrastrikt og mangfoldig samfunn er det (..) viktig å legge til rette for og fremme en stor bredde av stemmer og tilbud. Kulturtilbud med offentlig støtte må derfor være allment tilgjengelige, slik at de som ønsker det gis mulighet til å delta i og oppleve et mangfoldig kulturliv" (fra Kulturdepartementet tilskuddsbrev til museene for 2014).

Museene skal gi både kunnskap og opplevelser. De skal være tilgjengelige for alle og være relevante og aktuelle samfunnsinstitusjoner som fremmer refleksjon og læring. En aktiv formidling er derfor viktig både i et demokratiperspektiv og i et allment kulturperspektiv. Dette krever aktiv tilrettelegging og ulike strategier for nå forskjellige målgrupper. Det innebærer også at formidlingen må kunne være kritisk og nyskapende både i forhold til tematikk og virkemidler.

I tillegg til menyene til venstre kan du finne nyttig informasjon om museumsformidling på følgende steder:

publikasjoner